Giải vở bài tập toán lớp 3 tập 1, tập 2 Chương 1 : Ôn tập và bổ sung

Bài 5 : Luyện tập


Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 7 VBT toán 3 bài 5 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính :

645 + 302      726 + 140     58 + 91       85 + 36       209 + 44 

Phương pháp giải:

 Tính cộng các số theo thứ tự lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 2

Đặt tính rồi tính :

637 + 215        372 + 184        85 + 96        76 + 108 

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Cộng các số theo thứ tự lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 3

Giải bài toán theo tóm tắt sau :

Buổi sáng bán    : 315l xăng

Buổi chiều bán   : 458l xăng

Cả hai buổi bán : … l xăng ? 

Phương pháp giải:

 Muốn tìm lời giải ta lấy số lít xăng buổi sáng bán được cộng với số lít xăng buổi chiều bán được.

Lời giải chi tiết:

Cả hai buổi bán được số lít xăng là : 

315 + 458 = 773 (lít)

     Đáp số : 773 lít.

Bài 4

Tính nhẩm :

a) 810 + 50        b) 600 + 60        c) 200 – 100

    350 + 250          105 + 15            250 – 50

    550 – 500           245 – 45            333 – 222 

Phương pháp giải:

 Nhẩm cộng hoặc trừ các số rồi viết kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a) 810 + 50 = 860

    350 + 250 = 600

    550 – 500 = 50

b) 600 + 60 = 660

    105 + 15 = 120

     245 – 45 = 200

c) 200 – 100 = 100

    250 – 50 = 200

    333 – 222 = 111

Bài 5

 Vẽ hình theo mẫu rồi tô màu :

 

 

Phương pháp giải:

- Dựa vào các ô vuông trên giấy, vẽ các đoạn thẳng để tạo thành hình giống hình mẫu. 

- Tô màu theo ý thích.

Lời giải chi tiết:

  Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 6 phiếu
 • Bài 6 : Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 8 VBT toán 3 bài 6: Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần) tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 7 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 9 VBT toán 3 bài 7 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 8 : Ôn tập các bảng nhân

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 10 VBT toán 3 bài 8:Ôn tập các bảng nhân tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 9 : Ôn tập các bảng chia

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 11 VBT toán 3 bài 9 : Ôn tập các bảng chia tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 10 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 12 VBT toán 3 bài 10 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay