Giải vở bài tập toán lớp 3 tập 1, tập 2 Chương 2 : Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

Bài 78 : Luyện tập


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 88 VBT toán 3 bài 78 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính giá trị của biểu thức :

a) 87 + 92 – 32

b) 138 – 30 – 8

c) 30 ⨯ 2 : 3

d) 80 : 2 ⨯ 4 

Phương pháp giải:

Biểu thức chỉ có phép tính cộng, trừ hoặc nhân, chia ta thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

a) 87 + 92 – 32 = 179 – 32

                        = 147

b) 138 – 30 – 8 = 108 – 8

                       = 100

c) 30 ⨯ 2 : 3 = 60 : 3

                    = 20

d) 80 : 2 ⨯ 4 = 40 ⨯ 4

                     = 160

Bài 2

Tính giá trị của biểu thức :

a) 927 – 10 ⨯ 2

b) 163 + 90 : 3

c) 90 + 10 ⨯ 2

d) 106 – 80 : 4 

Phương pháp giải:

Biểu thức có chứa phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta tính nhân, chia trước rồi đến các phép tính cộng, trừ.

Lời giải chi tiết:

a) 927 – 10 ⨯ 2 = 927 – 20

                        = 907

b) 163 + 90 : 3 = 163 + 30

                        = 193

c) 90 + 10 ⨯ 2 = 90 + 20

                        = 110

d) 106 – 80 : 4 = 106 – 20

                        = 86

Bài 3

Tính giá trị của biểu thức :

a) 89 + 10 ⨯ 2

b) 25 ⨯ 2 + 78

c) 46 + 7 ⨯ 2

d) 35 ⨯ 2 + 90 

Phương pháp giải:

 Biểu thức có chứa phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta tính nhân, chia trước rồi đến các phép tính cộng, trừ.

Lời giải chi tiết:

a) 89 + 10 ⨯ 2 = 89 + 20

                            = 109

b) 25 ⨯ 2 + 78 = 50 + 78

                        = 128

c) 46 + 7 ⨯ 2 = 46 + 14

                      = 60

d) 35 ⨯ 2 + 90 = 70 + 90

                        = 160

Bài 4

Nối mỗi biểu thức với giá trị của nó (theo mẫu) : 

 

Phương pháp giải:

- Tính giá trị của các biểu thức trong cột bên trái.

- Nối với kết quả thích hợp.

Lời giải chi tiết:


  Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 25 phiếu
 • Bài 79 : Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 89, 90 VBT toán 3 bài 79 : Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 80 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 91 VBT toán 3 bài 80 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 81 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 92 VBT toán 3 bài 81 : Luyện tập chung tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 82 : Hình chữ nhật

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 93, 94 VBT toán 3 bài 82 : Hình chữ nhật tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 83 : Hình vuông

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 95,96 VBT toán 3 bài 83 : Hình vuông tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt,bứt phá điểm 9,10. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.