Giải vở bài tập toán lớp 3 tập 1, tập 2 Chương 5 : Ôn tập cuối năm

Bài 168 : Luyện tập chung


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 99, 100 VBT toán 3 bài 168 : Luyện tập chung tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

 Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

a) Số liền trước của 5480 là :

A. 6480                  B. 5481

C. 5479                  D. 5470

b) Số liền sau của 10 000 là :

A. 9999                 B. 10 001

C. 11 000              D. 9000

c) Số lớn nhất trong các số : 63527 ; 63527 ; 63725 ; 63752 là :

A. 63 527              B. 63 257

C. 63 725              D. 63 752 

Phương pháp giải:

- Số liền trước của số a thì ít hơn a một đơn vị.

- Số liền sau của số a thì nhiều hơn a một đơn vị.

- So sánh các chữ số cùng hàng theo thứ tự từ trái sang phải rồi chọn đáp án đúng.

Lời giải chi tiết:

a) Chọn đáp án C. 5479

b) Chọn đáp án B. 10 001

c) Chọn đáp án D. 63 752

Bài 2

Đặt tính rồi tính :

75318 + 7138            62970 – 5958

2405 ⨯ 9                   6592 : 8 

Phương pháp giải:

- Đặt tính.

- Tính theo quy tắc đã học. 

Lời giải chi tiết:

 

Bài 3

Một quầy hàng có 1260kg rau, đã bán được \(\displaystyle {1 \over 3}\) số rau đó. Hỏi quầy hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam rau ? 

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Có        : 1260 kg rau

Đã bán :  \(\displaystyle {1 \over 3}\) số rau đó

Còn lại : ... kg ?

- Tìm khối lượng rau đã bán.

- Tìm khối lượng rau còn lại.

Lời giải chi tiết:

Số ki-lô-gam rau quầy hàng đã bán là :

1260 : 3 = 420 (kg)

Số ki-lô-gam rau còn lại là : 

1260 – 420 = 840 (kg)

Đáp số : 840kg.

Bài 4

Xem bảng dưới đây rồi viết tiếp vào chỗ chấm:

a) Lan mua … con gấu, … quả bóng, … ô tô buýt.

Lan phải trả …đồng.

b) Hùng mua … con gấu, … quả bóng, … ô tô buýt.

Hùng phải trả … đồng.

c) Liên mua … con gấu, … quả bóng, … ô tô buýt.

Liên phải trả … đồng.

d) Lan, Hùng, Liên mua tất cả … con gấu, … quả bóng, … ô tô buýt và tổng số tiền phải trả là … đồng.

e) Trong tổng số tiền ba người cùng trả để mua gấu, quả bóng, ô tô buýt thì số tiền phải trả nhiều nhất là … đồng (để mua …),số tiền phải trả ít nhất là … đồng (để mua …). 

Phương pháp giải:

Đọc thông tin trong bảng thống kê đã cho rồi điền số thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành câu. 

Lời giải chi tiết:

a) Lan mua 2 con gấu, 1 quả bóng, 1 ô tô buýt.

Lan phải trả 55 000 đồng.

b) Hùng mua 1 con gấu, ,2 quả bóng, 2 ô tô buýt.

Hùng phải trả 65 000 đồng.

c) Liên mua 1 con gấu, 4 quả bóng, 1 ô tô buýt. 

Liên phải trả 55 000 đồng.

d) Lan, Hùng, Liên mua tất cả 4 con gấu, 7 quả bóng, 4 ô tô buýt và tổng số tiền phải trả là 175 000 đồng.

e) Trong tổng số tiền ba người cùng trả để mua gấu, quả bóng, ô tô buýt thì số tiền phải trả nhiều nhất là 80000 đồng (để mua ô tô buýt),số tiền phải trả ít nhất là 35000 đồng (để mua quả bóng).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 23 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay