Giải vở bài tập toán lớp 3 tập 1, tập 2 Chương 2 : Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

Bài 40 : Góc vuông, góc không vuông


Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 49, 50 VBT toán 3 bài 40 : Góc vuông, góc không vuông tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

 Dùng ê ke để nhận biết góc vuông của hình bên rồi đánh dấu góc vuông (theo mẫu) :

 

Phương pháp giải:

Đặt ê ke vào các góc có trong hình rồi đánh dấu góc vuông (theo mẫu).

Lời giải chi tiết:

Góc vuông có đỉnh E, cạnh EA và ED.

Góc vuông có đỉnh A, cạnh AE và AB.

Bài 2

Dùng ê ke để vẽ góc vuông có :

a) Đỉnh O ; cạnh OA, OB

 

b) Đỉnh M ; cạnh MP, MQ

 

Phương pháp giải:

a)

- Đặt đỉnh góc vuông của ê ke trùng với đỉnh góc vuông cần vẽ; một cạnh góc vuông ê ke trùng với một cạnh của góc vuông đã biết.

- Vẽ thêm một cạnh dọc theo cạnh góc vuông còn lại của ê ke.

- Điền tên các điểm thích hợp.

b) Thực hiện tương tự, rồi vẽ hai cạnh của góc dọc theo hai cạnh góc vuông của ê ke.

Lời giải chi tiết:

a) Đỉnh O ; cạnh OA, OB

 

b) Đỉnh M ; cạnh MP, MQ

 

Bài 3

Viết tiếp vào chỗ chấm (theo mẫu) :

Trong các hình trên có :

a) Các góc vuông : Đỉnh O ; cạnh OP, OQ ..................................

b) Các góc không vuông : ......................................

Phương pháp giải:

 Dùng ê ke kiểm tra các góc trong hình đã cho, đọc tên góc vuông và góc không vuông.

Lời giải chi tiết:

Trong các hình trên có :

a) Các góc vuông : Đỉnh O; cạnh OP, OQ.

                            Đỉnh A; cạnh AB, AC.

                            Đỉnh I; cạnh IH, IK.

b) Các góc không vuông : Đỉnh T; cạnh TR; TS

                                      Đỉnh M; cạnh MN; MP.

                                      Đỉnh D; cạnh DE; DG.

Bài 4

Trong hình tứ giác ABCD có :

a) Các góc vuông là : …………………………………

b) Các góc không vuông là : ………………………… 

Phương pháp giải:

 Dùng ê ke kiểm tra các góc trong hình tứ giác rồi viết vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

 Trong hình tứ giác ABCD có :

a) Các góc vuông là : Đỉnh B; cạnh BA; BC.

                               Đỉnh D; cạnh DA; DC.

b) Các góc không vuông là : Đỉnh A; cạnh AB; AD

                                          Đỉnh C; cạnh CD; CB.

Bài 5

 Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Số góc vuông trong hình bên là :

A. 1           B. 2             C. 3             D. 4 

Phương pháp giải:

- Dùng ê ke kiểm tra các góc trong hình đã cho.

- Đếm số lượng các góc vuông rồi chọn đáp án đúng.

Lời giải chi tiết:

 Chọn D. 4 

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 27 phiếu
 • Bài 41 : Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 50, 51 VBT toán 3 bài 41 : Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 42 : Đề-ca-mét. Héc-tô-mét

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 51, 52 VBT toán 3 bài 42 : Đề-ca-mét. Héc-tô-mét tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 43 : Bảng đơn vị đo độ dài

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 52, 53 VBT toán 3 bài 43 : Bảng đơn vị đo độ dài tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 44 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 53 VBT toán 3 bài 44 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 45 : Thực hành đo độ dài

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 54 VBT toán 3 bài 45 : Thực hành đo độ dài tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay