Giải vở bài tập toán lớp 3 tập 1, tập 2 Chương 2 : Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

Bài 56 : Luyện tập


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 66 VBT toán 3 bài 56 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Số ?

a) Sợi dây 32m dài gấp ….. lần sợi dây 4m.

b) Bao gạo 35kg nặng gấp ….. lần bao gạo 7kg. 

Phương pháp giải:

Muốn tìm số này gấp số kia bao nhiêu lần ta lấy số lớn chia cho số bé.

Lời giải chi tiết:

a) Sợi dây 32m dài gấp 8 lần sợi dây 4m.

b) Bao gạo 35kg nặng gấp 5 lần bao gạo 7kg.

Bài 2

Đàn gà có 7 con gà trống và 56 con gà mái. Hỏi số gà mái gấp mấy lần số gà trống ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Muốn tìm số gà mái gấp mấy lần số gà trống ta lấy số gà mái chia cho số gà trống. 

Lời giải chi tiết:

Số gà mái gấp số gà trống số lần là :

56 : 7 = 8 (lần)

Đáp số : 8 lần. 

Bài 3

 Thu hoạch ở thửa ruộng thứ nhất được 136kg rau, ở thửa ruộng thứ hai được gấp đôi thửa ruộng thứ nhất . Hỏi ở cả hai thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam rau ? 

Phương pháp giải:

Tóm tắt

 

- Khối lượng rau thu hoạch được ở thửa ruộng thứ hai  = Khối lượng rau của thửa ruộng thứ nhất x 2.

- Khối lượng rau thu hoạch được ở hai thửa ruộng = Khối lượng rau ở thửa ruộng thứ nhất + Khối lượng rau ở thửa ruộng thứ hai. 

Lời giải chi tiết:

Số ki-lô-gam rau thu được ở thửa ruộng thứ hai là :

136 ⨯ 2 = 272 (kg)

Cả hai thửa ruộng thu hoạch được số ki-lô-gam rau là :

136 + 272 = 408 (kg)

Đáp số : 408kg. 

Bài 4

Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu) :

Số lớn

12

12

35

30

42

49

Số bé

4

2

5

3

6

7

Số lớn hơn số bé bao nhiêu đơn vị ?

8

 

 

 

 

 

Số lớn gấp mấy lần số bé ?

3

 

 

 

 

 

Phương pháp giải:

- Muốn tìm số lớn hơn số bé bao nhiêu đơn vị ta lấy số lớn trừ số bé.

- Muốn tìm số lớn gấp số bé bao nhiêu lần thì ta lấy số lớn chia cho số bé. 

Lời giải chi tiết:

Số lớn

12

12

35

30

42

49

Số bé

4

2

5

3

6

7

Số lớn hơn số bé bao nhiêu đơn vị?

8

10

30

27

36

42

Số lớn gấp mấy lần số bé ?

3

6

7

10

7

7

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 29 phiếu
 • Bài 57 : Bảng chia 8

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 67 VBT toán 3 bài 57 : Bảng chia 8 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 58 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 68 VBT toán 3 bài 58 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 59 : So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 69 VBT toán 3 bài 59 : So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 60 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 70 VBT toán 3 bài 60 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 61 : Bảng nhân 9

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 71 VBT toán 3 bài 61 : Bảng nhân 9 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay