Giải vở bài tập toán lớp 3 tập 1, tập 2 Chương 2 : Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

Bài 81 : Luyện tập chung


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 92 VBT toán 3 bài 81 : Luyện tập chung tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính giá trị của biểu thức :

a) 655 – 30 + 25

b) 876 + 23 – 300

c) 112 ⨯ 4 : 2

d) 884 : 2 : 2 

Phương pháp giải:

- Biểu thức chỉ chứa phép tính cộng, trừ hoặc nhân, chia thì em tính theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

a) 655 – 30 + 25 = 625 + 25

                               = 650

b) 876 + 23 – 300 = 899 – 300

                             = 599

c) 112 ⨯ 4 : 2 = 448 : 2

                       = 224

d) 884 : 2 : 2 = 442 : 2

                     = 221

Bài 2

Tính giá trị của biểu thức :

a) 25 + 5 ⨯ 5

b) 160 – 48 : 4

c) 732 + 46 : 2

d) 974 – 52 ⨯ 3 

Phương pháp giải:

 Biểu thức có chứa phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta tính nhân, chia trước; rồi sau đó tính cộng, trừ.

Lời giải chi tiết:

a) 25 + 5 ⨯ 5 = 25 + 25

                          = 50

b) 160 – 48 : 4 = 160 – 12

                        = 148

c) 732 + 46 : 2 = 732 + 23

                         = 755

d) 974 – 52 ⨯ 3 = 974 – 156

                        = 818

Bài 3

Nối mỗi biểu thức với giá trị của nó :

Phương pháp giải:

- Tính giá trị các biểu thức của cột bên trái.

- Nối với ô chứa kết quả tương ứng.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Người ta xếp 48 quả cam vào các hộp, mỗi hộp 4 quả. Sau đó xếp các hộp vào thùng, mỗi thùng 2 hộp. Hỏi có bao nhiêu thùng cam ? (Giải bằng hai cách) 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

1 hộp    : 4 quả

1 thùng : 2 hộp

48 quả  : ... thùng ?

Cách 1 :

- Tìm số hộp cần dùng để xếp hết 28 quả cam.

- Tìm số thùng cần dùng : Lấy số hộp vừa tìm được chia cho 2.

Cách 2 :

- Tìm số quả cam trong 1 thùng : Số quả trong một hộp nhân với 2.

- Tìm số thùng để xếp hết 48 quả cam.

Lời giải chi tiết:

Cách 1 :

Số hộp cam xếp được là :

48 : 4 = 12 (hộp)

Số thùng cam xếp được là :

12 : 2 = 6 (thùng)

Đáp số : 6 thùng.

Cách 2:

Mỗi thùng có số quả là :

4 ⨯ 2 = 8 (quả)

Số thùng cam có là :

48 : 8 = 6 (thùng)

Đáp số : 6 thùng. 

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 51 phiếu
 • Bài 82 : Hình chữ nhật

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 93, 94 VBT toán 3 bài 82 : Hình chữ nhật tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 83 : Hình vuông

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 95,96 VBT toán 3 bài 83 : Hình vuông tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 84 : Chu vi hình chữ nhật

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 97, 98 VBT toán 3 bài 84 : Chu vi hình chữ nhật tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 85 : Chu vi hình vuông

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 99, 100 VBT toán 3 bài 85 : Chu vi hình vuông tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 86 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 101 VBT toán 3 bài 86 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay