Giải vở bài tập toán lớp 3 tập 1, tập 2 Chương 4 : Các số đến 100 000

Bài 152 : Luyện tập chung


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 79 VBT toán 3 bài 152 : Luyện tập chung tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

 Đặt tính rồi tính 

4182 x 4

16728 : 4

62146 : 3 

Phương pháp giải:

Đặt tính rồi thực hiện phép tính theo kiến thức đã học. 

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Nhà trường mua 235 hộp bánh, mỗi hộp có 6 cái bánh. Số bánh này đem chia hết cho học sinh, mỗi bạn được 2 cái bánh. Hỏi có tất cả bao nhiêu bạn được chia bánh ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

1 hộp             : 6 cái bánh

1 bạn             : 2 cái bánh

235 hộp bánh : ... học sinh ?

- Tìm số cái bánh trong 235 hộp.

- Tìm số học sinh được chia bánh.

Lời giải chi tiết:

Số cái bánh nhà trường đã mua là :

235 ⨯ 6 = 1410 (cái)

Số học sinh được chia bánh là : 

1410 : 2 = 705 (học sinh)

Đáp số : 705 học sinh.

Bài 3

Một hình chữ nhật có chiều dài 36cm, chiều rộng bằng \(\displaystyle {1 \over 4}\) chiều dài. Tính diện tích  hình chữ nhật đó. 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Chiều dài : 36cm

Chiều rộng : \(\displaystyle {1 \over 4}\) chiều dài

Diện tích : ... cm2 ?

- Tìm chiều rộng của hình chữ nhật.

- Tìm diện tích hình chữ nhật đó.

Lời giải chi tiết:

Chiều rộng hình chữ nhật dài là :

36 : 4 = 9 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là :

36 ⨯ 9 = 324 (cm2)

Đáp số : 324 cm

Bài 4

 Viết tiếp vào chỗ chấm :

Ngày 20 tháng 11 là thứ hai. Những ngày thứ hai trong tháng đó là : ...................... 

Phương pháp giải:

Lấy 20 trừ hoặc cộng lần lượt cho 7 để tìm các ngày thứ hai trong tháng đó.

Chú ý : Tháng 11 có 30 ngày.

Lời giải chi tiết:

Ngày 20 tháng 11 là thứ hai. Những ngày thứ hai trong tháng đó là :

- Thứ hai tuần trước là ngày 13 tháng 11 (vì 20–7 = 13)

- Thứ hai tuần trước nữa là ngày 6 tháng 11 (vì 13 – 7 = 6)

- Thứ hai tuần lễ thứ tư là ngày 27 tháng 11 (vì 20 + 7 = 27)

Vậy những ngày thứ hai trong tháng đó là những ngày : 6, 13, 20, 27. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.8 trên 45 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay