Giải vở bài tập toán lớp 3 tập 1, tập 2 Chương 2 : Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

Bài 84 : Chu vi hình chữ nhật


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 97, 98 VBT toán 3 bài 84 : Chu vi hình chữ nhật tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

a) Tính chu vi hình chữ nhật ABCD có kích thước ghi trên hình vẽ :

b) Tính chu vi hình chữ nhật có chiều dài 15m, chiều rộng 10m. 

Phương pháp giải:

- Chu vi hình chữ nhật bằng chiều dài cộng chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2.

Lời giải chi tiết:

 a) Chu vi hình chữ nhật ABCD là :

        (17 + 11) ⨯ 2 = 56 (cm)

              Đáp số : 56cm.

b) Chu vi hình chữ nhật có chiều dài 15m, chiều rộng 10m là :

        (15 + 10) ⨯ 2 = 50 (m)

              Đáp số : 50m.

Bài 2

 Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 140m, chiều rộng 60m. Tính chu vi thửa ruộng đó. 

Phương pháp giải:

 - Chu vi thửa ruộng hình chữ nhật bằng chiều dài cộng chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2.

Lời giải chi tiết:

Chu vi thửa ruộng là : 

(140 + 60) ⨯ 2 = 400 (m)

Đáp số : 400m.

Bài 3

 Tính chu vi hình chữ nhật có chiều dài 3dm, chiều rộng 15cm. 

Phương pháp giải:

- Đổi chiều dài có đơn vị đề-xi-mét thành cạnh có đơn vị xăng-ti-mét.

- Chu vi hình chữ nhật bằng chiều dài cộng chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2.

Lời giải chi tiết:

3dm = 30cm

Chu vi hình chữ nhật là : 

(30 + 15) ⨯ 2 = 90 (cm)

Đáp số : 90cm.

Bài 4

Đúng ghi Đ, sai ghi S :

a) Chu vi hình chữ nhật MNPQ bằng chu vi hình chữ nhật EGHI                 ....

b) Chu vi hình chữ nhật MNPQ bé hơn chu vi hình chữ nhật EGHI              ....

c) Chu vi hình chữ nhật MNPQ lớn hơn chu vi hình chữ nhật EGHI              ....

Phương pháp giải:

 - Chu vi hình chữ nhật bằng chiều dài cộng chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2.

- So sánh rồi điền Đ hoặc S vào chỗ trống. 

Lời giải chi tiết:

Chu vi hình chữ nhật MNPQ là : (58 +42) x 2 = 200 (cm)

Chu vi hình chữ nhật EGHI là : (66 + 34) x 2 = 200 (cm)

a) Chu vi hình chữ nhật MNPQ bằng chu vi hình chữ nhật EGHI        - Đ

b) Chu vi hình chữ nhật MNPQ bé hơn chu vi hình chữ nhật EGHI     - S

c) Chu vi hình chữ nhật MNPQ lớn hơn chu vi hình chữ nhật EGHI     - S

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 28 phiếu
 • Bài 85 : Chu vi hình vuông

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 99, 100 VBT toán 3 bài 85 : Chu vi hình vuông tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 86 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 101 VBT toán 3 bài 86 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 87 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 102, 103 VBT toán 3 bài 87 : Luyện tập chung tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Tự kiểm tra trang 103

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 103, 104 VBT Toán 3 đề tự kiểm tra với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất.

 • Bài 83 : Hình vuông

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 95,96 VBT toán 3 bài 83 : Hình vuông tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay