Giải vở bài tập toán lớp 3 tập 1, tập 2 Chương 5 : Ôn tập cuối năm

Bài 160 : Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo)


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 89 VBT toán 3 bài 160 : Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm :

a) 30000 + (20000 + 40000) = .....

    30000 + 20000 + 40000 = .....

    60000 – (30000 + 20000) = .....

    60000 – 30000 – 20000 = .....

b) 40000 ⨯ 2 : 4 = .....

    36000 : 6 ⨯ 3 = .....

    20000 ⨯ 4 : 8 = .....

    60000 : 3 : 2 = ..... 

Phương pháp giải:

- Biểu thức có dấu ngoặc : Tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

- Biểu thức không có dấu ngoặc : Tính lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

a) 30000 + (20000 + 40000) = 90000

    30000 + 20000 + 40000 = 90000

   60000 – (30000 + 20000) = 10000

   60000 – 30000 – 20000  = 10000

b) 40000 ⨯ 2 : 4 = 20000

    36000 : 6 ⨯ 3 = 18000

    20000 ⨯ 4 : 8 = 10000

    60000 : 3 : 2 = 10000

Bài 2

Đặt tính rồi tính :

8526 + 1954           67426 + 7358

9562 – 3836           99900 – 9789

6204 ⨯ 6                 8026 ⨯ 4 

Phương pháp giải:

Vận dụng các kiến thức đã học về đặt tính và tính nhân, chia, cộng, trừ trong phạm vi 100 000. 

Lời giải chi tiết:

Bài 3

 Tìm \(x\) :

a) \(1996 + x= 2002\) 

b) \(x\times 3 = 9861\)

c) \(x : 4 = 250\) 

Phương pháp giải:

- Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

- Muốn tìm một thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia.

- Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia. 

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
 a)1996 + &x = 2002 \cr 
&x = 2002 - 1996 \cr 
& x = 6 \cr} \)

\(\eqalign{
 b)x \times& 3 = 9891 \cr 
&x = 9891:3 \cr 
& x = 3287 \cr} \)

\(\eqalign{
 c)x:&4 = 250 \cr 
&x = 250 \times 4 \cr 
& x = 1000 \cr} \)

Bài 4

Mua 5 bóng đèn phải trả 42 500 đồng. Hỏi mua 8 bóng đèn như thế phải trả bao nhiêu tiền ? 

Phương pháp giải:

Tóm tắt

5 bóng đèn: 42 500 đồng

8 bóng đèn: … đồng ?

- Tìm giá tiền của một bóng đèn.

- Tìm giá tiền của 8 bóng đèn.

Lời giải chi tiết:

Mua một bóng đèn hết số tiền là:

42 500 : 5 = 8500 đồng

Mua tám bóng đèn như thế hết số tiền là: 

8500 x 8 = 68000 (đồng)

Đáp số: 68000 đồng. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 39 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay