Giải vở bài tập toán lớp 3 tập 1, tập 2 Chương 2 : Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

Bài 72 : Giới thiệu bảng chia


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 82, 83 VBT toán 3 bài 72 : Giới thiệu bảng chia tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Dùng bảng chia để tìm số thích hợp ở ô trống (theo mẫu) :

Phương pháp giải:

Dùng bảng chia, tìm kết quả của phép tính rồi điền vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Số ?

Số bị chia

35

35

 

24

 

24

 

36

36

Số chia

5

 

5

3

3

 

4

9

4

Thương

 

7

7

 

8

8

9

 

 

Phương pháp giải:

- Muốn tìm giá trị của thương ta lấy số bị chia chia cho số chia.

- Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.

- Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Lời giải chi tiết:

Số bị chia

35

35

35

24

24

24

36

36

36

Số chia

5

5

5

3

3

3

4

9

4

Thương

7

7

7

8

8

8

9

4

9

Bài 3

 Một tổ công nhân phải trồng 324 cây và tổ đã trồng được \(\dfrac{1}{6}\) số cây đó. Hỏi tổ phải trồng bao nhiêu cây nữa ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

- Tìm \(\dfrac{1}{6}\) số cây : Lấy 324 chia cho 6. 

- Tìm số cây còn lại : Lấy 324 trừ đi kết quả phép chia vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

Số cây tổ công nhân đã trồng được là :

324 : 6 = 54 (cây)

Số cây mà tổ đó còn phải trồng là :

324 – 54 = 270 (cây)

Đáp số : 270 cây. 

Bài 4

Cho 8 hình tam giác, mỗi hình như hình sau :

Hãy xếp thành hình bên :

Phương pháp giải:

Chia hình cần xếp thành các tam giác nhỏ, từ đó tìm được cách xếp hình thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 25 phiếu
 • Bài 73 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 83, 84 VBT toán 3 bài 73 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 74 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 84, 85 VBT toán 3 bài 74 : Luyện tập chung tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 75 : Làm quen với biểu thức

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 85 VBT toán 3 bài 75 : Làm quen với biểu thức tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 76 : Tính giá trị của biểu thức

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 86 VBT toán 3 bài 76 : Tính giá trị của biểu thức tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 77 : Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 87 VBT toán 3 bài 77 : Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay