Giải vở bài tập toán lớp 3 tập 1, tập 2 Chương 2 : Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

Bài 63 : Gam


Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 73, 74 VBT toán 3 bài 63 : Gam tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Số ?

Phương pháp giải:

Tính tổng khối lượng của các quả cân ở đĩa cân bên trái rồi điền vào chỗ trống. 

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Số ?

Phương pháp giải:

 Quan sát hình ảnh, số liệu trên bức tranh rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Tính (theo mẫu) :

Mẫu : 125g + 38g = 163g

a) 235g + 17g                    b) 18g ⨯ 5

    450g – 150g                       84g : 4

    60g – 25g + 14g 

Phương pháp giải:

 Thực hiện phép tính với các số rồi viết thêm đơn vị gam vào sau kết quả vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

Mẫu : 125g + 38g = 163g

a) 235g + 17g = 252g

    450g – 150g = 300g

    60g – 25g + 14g = 49g

b) 18g ⨯ 5 = 90g

    84g : 4 = 21g

Bài 4

Chai nước khoáng cân nặng 500g, vỏ chai cân nặng 20g. Hỏi trong chai chứa bao nhiêu gam nước khoáng ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Muốn tìm lời giải ta lấy khối lượng của chai nước khoáng trừ đi khối lượng của vỏ chai.

Lời giải chi tiết:

Trong chai chứa số gam nước khoáng là : 

500 – 20 = 480 (g)

Đáp số : 480g.

Bài 5

 Mỗi chiếc bánh nướng cân nặng 150g. Hỏi 4 chiếc bánh nướng như thế cân nặng bao nhiêu gam ? 

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Muốn tìm lời giải ta lấy khối lượng của một chiếc bánh nướng nhân với 4. 

Lời giải chi tiết:

4 chiếc bánh nướng như thế cân nặng số gam là :

            150 ⨯ 4 = 600 (g)

                        Đáp số : 600g. 

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 37 phiếu
 • Bài 64 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 74, 75 VBT toán 3 bài 64 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 65 : Bảng chia 9

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 75, 76 VBT toán 3 bài 65 : Bảng chia 9 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 66 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 76, 77 VBT toán 3 bài 66 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 67 : Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 77, 78 VBT toán 3 bài 67 : Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 68 : Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 78, 79 VBT toán 3 bài 68 : Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay