Giải vở bài tập toán lớp 3 tập 1, tập 2 Chương 4 : Các số đến 100 000

Bài 146 : Luyện tập chung


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 73 VBT toán 3 bài 146 : Luyện tập chung tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm :

a) 50000 + 20000 + 10000    = ....

    50000 + (20000 + 10000) = ....

b) 80000 – 30000 – 20000     = ....

    80000 – (30000 + 20000)  = .... 

Phương pháp giải:

- Biểu thức không có dấu ngoặc : Tính theo thứ tự từ phải sang trái.

- Biểu thức có dấu ngoặc : Tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Lời giải chi tiết:

a) 50000 + 20000 + 10000 = 80000

50000 + (20000 + 10000) = 80000

b) 80000 – 30000 – 20000 = 30000

80000 – (30000 + 20000) = 30000

Bài 2

 Đặt tính rồi tính :

49635 + 31287

84752 – 56282

60800 – 21578 

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Cộng hoặc trừ các số cùng hàng theo thứ tự từ phải sang trái. 

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Đội Một thu mua được 45 600kg cá. Đội Hai thu mua được nhiều hơn đội Một 5300kg cá. Đội Ba thu mua được ít hơn đội Hai 4600kg cá. Hỏi đội Ba thu mua được bao nhiêu ki-lô-gam cá ? 

Phương pháp giải:

- Tìm khối lượng đội Hai thu được : Lấy khối lượng cá đội Một thu mua được cộng với 5300kg.

- Tìm khối lượng đội Ba thu được : Lấy khối lượng cá đội Hai thu mua được trừ đi 4600kg.

Lời giải chi tiết:

Số ki-lô-gam cá đội Hai thu mua được là :

45600 + 5300 = 50900 (kg)

Số ki-lô-gam cá đội Ba thu mua được là :

50900 – 4600 = 46300 (kg)

Đáp số : 46300kg. 

Bài 4

Mua 2 quyển sổ phải trả 10 000 đồng. Hỏi mua 3 quyển sổ như thế phải trả bao nhiêu tiền ? 

Phương pháp giải:

Tóm tắt

2 quyển : 10 000 đồng

3 quyển : .... đồng ?

- Tìm giá tiền của 1 quyển sổ.

- Tìm số tiền cần phải trả khi mua 3 quyển sổ. 

Lời giải chi tiết:

Mua một quyển sổ hết số tiền là :

10 000 : 2 = 5000 (đồng)

Ba quyển sổ như thế phải trả số tiền là :

5000 ⨯ 3 = 15000 (đồng)

Đáp số : 15000 đồng. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 54 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay