Giải vở bài tập toán lớp 3 tập 1, tập 2 Chương 3 : Các số đến 10 000

Bài 119 : Bài toán liên quan đến rút về đơn vị


Giải bài tập 1, 2, 3 trang 40 VBT toán 3 bài 119 : Bài toán liên quan đến rút về đơn vị tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Người ta đem 48 cái cốc xếp đều lên 8 bàn. Hỏi trên 3 bàn đó có bao nhiêu cái cốc ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

 

- Tìm số cốc của 1 bàn : Lấy 48 chia cho 8.

- Tìm số cốc của 3 bàn : Lấy số cái cốc của một bàn nhân với 3.

Lời giải chi tiết:

Mỗi bàn có số cái cốc là :

48 : 8 = 6 (cái)

3 bàn có số cái cốc là :

6 ⨯ 3 = 18 (cái)

Đáp số : 18 cái. 

Bài 2

Có 30 cái bánh xếp đều vào 5 hộp. Hỏi trong 4 hộp đó có bao nhiêu cái bánh ? 

Phương pháp giải:

Tóm tắt

- Tìm số bánh của 1 hộp : Lấy 30 cái bánh chia cho 5. 

- Tìm số bánh của 4 hộp : Lấy số cái bánh của một hộp vừa tìm được nhân với 4.

Lời giải chi tiết:

Một hộp có số cái bánh là :

30 : 5 = 6 (cái)

Bốn hộp có số cái bánh là :

6 ⨯ 4 = 24 (cái)

Đáp số : 24 cái. 

Bài 3

Cho 8 hình tam giác, mỗi hình như hình sau :

 

Hãy xếp thành hình dưới đây :

 

Phương pháp giải:

- Chia hình cần xếp thành các hình tam giác đã cho.

- Xếp 8 hình tam giác theo cách vừa chia.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 28 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay