Giải vở bài tập toán lớp 3 tập 1, tập 2 Chương 2 : Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

Bài 65 : Bảng chia 9


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 75, 76 VBT toán 3 bài 65 : Bảng chia 9 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Số ?

Số bị chia

9

18

27

36

45

54

63

72

81

90

Số chia

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

Thương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phương pháp giải:

 Nhẩm lại bảng chia 9 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Số bị chia

9

18

27

36

45

54

63

72

81

90

Số chia

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

Thương

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Bài 2

Tính nhẩm :

9 ⨯ 6          9 ⨯ 7          9 ⨯ 5             9 ⨯ 8

54 : 9         63 : 9         45 : 9             72 : 9

54 : 6         63 : 7        45 : 5             72 : 8 

Phương pháp giải:

 Tìm kết quả phép nhân 9 rồi điền nhanh kết quả của 2 phép tính chia liên quan.

Lời giải chi tiết:

9 ⨯ 6 = 54            9 ⨯ 7 = 63

54 : 9 = 6            63 : 9 = 7

54 : 6 = 9            63 : 7 = 9

             9 ⨯ 5 = 45           9 ⨯ 8 = 72

              45 : 9 = 5            72 : 9 = 8

              45 : 5 = 9            72 : 8 = 9

Bài 3

Có 27l dầu rót đều vào 9 can. Hỏi mỗi can có mấy lít dầu ? 

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Muốn tìm lời giải ta lấy số lít dầu đang có chia cho 9. 

Lời giải chi tiết:

Mỗi can có số lít dầu là :

27 : 9 = 3 (lít)

Đáp số : 3 lít. 

Bài 4

 Có 27l dầu rót vào các can, mỗi can có 9l dầu. Hỏi có mấy can dầu ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Muốn tìm lời giải ta lấy 27 chia cho 9. 

Lời giải chi tiết:

Số can dầu là :

27 : 9 = 3 (can) 

Đáp số : 3 can.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.8 trên 20 phiếu
 • Bài 66 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 76, 77 VBT toán 3 bài 66 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 67 : Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 77, 78 VBT toán 3 bài 67 : Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 68 : Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 78, 79 VBT toán 3 bài 68 : Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 69 : Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 79, 80 VBT toán 3 bài 69 : Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 70 : Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 5,6 VBT toán 3 bài 70 : Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay