Giải vở bài tập toán lớp 3 tập 1, tập 2 Chương 2 : Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

Bài 41 : Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 50, 51 VBT toán 3 bài 41 : Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Dùng ê ke vẽ góc vuông :

a) Có đỉnh là O ; cạnh OA, OB.

b) Có đỉnh là M ; cạnh MP, MQ

 

Phương pháp giải:

a)

- Đặt đỉnh góc vuông của ê ke trùng với đỉnh góc vuông cần vẽ; một cạnh góc vuông ê ke trùng với một cạnh của góc vuông đã biết.

- Vẽ thêm một cạnh dọc theo cạnh góc vuông còn lại của ê ke.

- Điền tên các điểm thích hợp.

b) Thực hiện tương tự, rồi vẽ hai cạnh của góc dọc theo hai cạnh góc vuông của ê ke.

Lời giải chi tiết:

a) Đỉnh O; cạnh OA, OB. 

b) Đỉnh M; cạnh MP; MQ.

Bài 2

Số ? (Dùng ê ke kiểm tra số góc vuông trong mỗi hình)

    Có ... góc vuông                              Có ... góc vuông                             Có ... góc vuông. 

Phương pháp giải:

 Dùng ê ke, đặt vào các góc, đếm số góc vuông rồi điền vào chỗ trống. 

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Nối hai miếng bìa để ghép lại được một góc vuông :

Phương pháp giải:

 Tưởng tượng rồi ghép các miếng bìa thành hình đã cho.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 4

Thực hành :

Gấp tờ giấy theo hình sau để được góc vuông:

Phương pháp giải:

- Gấp đôi tờ giấy theo hình 1.

- Gấp đôi một lần nữa như hình 2.

- Từ đó tạo thành một góc vuông như hình 3.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 17 phiếu
 • Bài 42 : Đề-ca-mét. Héc-tô-mét

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 51, 52 VBT toán 3 bài 42 : Đề-ca-mét. Héc-tô-mét tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 43 : Bảng đơn vị đo độ dài

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 52, 53 VBT toán 3 bài 43 : Bảng đơn vị đo độ dài tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 44 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 53 VBT toán 3 bài 44 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 45 : Thực hành đo độ dài

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 54 VBT toán 3 bài 45 : Thực hành đo độ dài tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 46 : Thực hành đo độ dài (tiếp theo)

  Giải bài tập 1, 2 trang 55 VBT toán 3 bài 46 : Thực hành đo độ dài (tiếp theo) tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay