Giải vở bài tập toán lớp 3 tập 1, tập 2 Chương 3 : Các số đến 10 000

Bài 93 : Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 9, 10 VBT toán 3 bài 93 : Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

 Viết tiếp các điểm vào chỗ chấm:

a) Trong hình bên có :

- Ba điểm …, …, … thẳng hàng.

- Ba điểm …, …, … thẳng hàng.

- Ba điểm …, …, …thẳng hàng.

- Ba điểm …, …, …thẳng hàng.

b)- M là điểm ở giữa hai điểm … và …

   - O là điểm ở giữa hai điểm … và … hoặc ở giữa hai điểm … và …

   - N là điểm ở giữa hai điểm … và … 

Phương pháp giải:

Nhẩm lại kiến thức về điểm ở giữa vừa học, quan sát hình đã cho rồi điền tên điểm thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a) Trong hình bên có :

- Ba điểm A, M, B thẳng hàng.

- Ba điểm D, N, C thẳng hàng.

- Ba điểm D, O, B thẳng hàng.

- Ba điểm M, O, N thẳng hàng.

b)- M là điểm ở giữa hai điểm A và B

   - O là điểm ở giữa hai điểm M và N (hoặc ở giữa hai điểm D và B)

   - N là điểm ở giữa hai điểm D và C

Bài 2

Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

 

Phương pháp giải:

- Vận dụng kiến thức : M là trung điểm của đoạn thẳng AB thì M nằm giữa A, B và MA = MB.

- Điền Đ hoặc S thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 3

Viết tiếp chữ thích hợp vào chỗ chấm :

a) - Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm …

   - M là … của đoạn thẳng CD.

   - N là … của đoạn thẳng EG.

   - I là trung điểm của đoạn thẳng ...

b) Trong các đoạn thẳng AB, CD, EG và HK :

- Hai đoạn thẳng có độ dài lớn nhất là : …

- Hai đoạn thẳng có độ dài bằng nhau là … 

Phương pháp giải:

 Vận dụng kiến thức về trung điểm của một đoạn thẳng rồi điền tiếp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a)

- Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm O

- M là trung điểm của đoạn thẳng CD.

- N là trung điểm của đoạn thẳng EG.

- I là trung điểm của đoạn thẳng HK.

b) Trong các đoạn thẳng AB, CD, EG và HK :

- Đoạn thẳng có độ dài lớn nhất là : EG.

- Hai đoạn thẳng có độ dài bằng nhau là CD và HK.

Bài 4

Xem hình vẽ ở bài 3 rồi vẽ tiếp một nửa hình còn lại :

 

 

Phương pháp giải:

 Dùng bút chì và thước kẻ, nối các điểm đã cho để tạo thành hình giống với hình của bài 3 (giống hình bình hoa)

Lời giải chi tiết:

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 25 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay