Giải vở bài tập toán lớp 3 tập 1, tập 2 Chương 5 : Ôn tập cuối năm

Bài 161 : Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo)


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 90, 91 VBT toán 3 bài 161 : Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm :

a) 2000 + 4000 ⨯ 2   = ...

    (2000 + 4000) ⨯ 2 = ...

 b) 18000 – 4000 : 2 = ....

   (18000 – 4000) : 2 = ... 

Phương pháp giải:

- Biểu thức có dấu ngoặc : Tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

- Biểu thức không có dấu ngoặc : Thực hiện phép tính nhân, chia trước; cộng, trừ sau.

Lời giải chi tiết:

a) 2000 + 4000 ⨯ 2 = 10000

   (2000 + 4000) ⨯ 2 = 12000

b) 18000 – 4000 : 2 = 16000

   (18000 – 4000) : 2 = 7000

Bài 2

Đặt tính rồi tính :

897 + 7103           5000 – 75

5142 ⨯ 8               3805 ⨯ 6

13889 : 7               65080 : 8

8942 + 5457 + 105     9090 + 505 + 807 

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về cách đặt tính và tính các phép toán cộng, trừ, nhân, chia các số trong phạm vi 100 000 đã học. 

Lời giải chi tiết:

 

Bài 3

Trên sân vận động có 2450 học sinh cầm hoa đỏ hoặc hoa vàng để xếp hình, trong đó có \(\displaystyle {1 \over 5}\) số học sinh cầm hoa vàng. Hỏi có bao nhiêu học sinh cầm hoa đỏ ? 

Phương pháp giải:

Có : 2450 học sinh

Hoa vàng : \(\displaystyle {1 \over 5}\) số học sinh

Hoa đỏ : ... học sinh ?

- Tìm số học sinh cầm hoa vàng : Lấy 2450 chia cho 5.

- Tìm số học sinh cầm hoa đỏ.

Lời giải chi tiết:

Số học sinh cầm hoa vàng là :

2450 : 5 = 490 (học sinh)

Số học sinh cầm hoa đỏ là : 

2450 – 490 = 1960 (học sinh)

Đáp số : 1960 học sinh.

Bài 4

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Lan xếp bánh thành các hàng và các cột cho đầy khay rồi phủ khăn lên như hình bên :

Hỏi có bao nhiêu cái bánh ?

A. 13 cái bánh

B. 28 cái bánh

C. 22 cái bánh

D. 35 cái bánh 

Phương pháp giải:

- Đếm số bánh có ở một hàng và một cột.

- Lấy số bánh ở một hàng nhân với số bánh ở một cột.

Lời giải chi tiết:

Mỗi hàng có 7 cái, và có 5 hàng như thế nên trên khay có số bánh là :

      7 x 5 = 35 (cái bánh)

Chọn đáp án D. 35 cái bánh.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.8 trên 26 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay