Giải vở bài tập toán lớp 3 tập 1, tập 2 Chương 2 : Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

Bài 24 : Tìm một trong các phần bằng nhau của một số


Giải bài tập 1, 2, 3 trang 31 VBT toán 3 bài 24 : Tìm một trong các phần bằng nhau của một số tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

 Viết tiếp vào chỗ chấm (theo mẫu) :

Mẫu : \(\dfrac{1}{2}\) của 10 bông hoa là : 10 : 2 = 5 (bông hoa)

a) \(\dfrac{1}{3}\) của 12m là :   ...................................

b) \(\dfrac{1}{6}\) của 18 giờ là :...................................

c) \(\dfrac{1}{4}\) của 24kg là : ....................................

d) \(\dfrac{1}{5}\) của 30l là :     ..................................

e) \(\dfrac{1}{6}\) của 48cm là : ...................................

g) \(\dfrac{1}{3}\) của 27 ngày là : ................................ 

Phương pháp giải:

Muốn tìm một phần mấy của một số ta lấy số đó chia cho số phần.

Lời giải chi tiết:

a) \(\dfrac{1}{3}\) của 12m là : 12 : 3 = 4 (m)

b) \(\dfrac{1}{6}\) của 18 giờ là : 18 : 6 = 3 (giờ)

c) \(\dfrac{1}{4}\) của 24kg là : 24 : 4 = 6 (kg)

d) \(\dfrac{1}{5}\) của 30l là : 30 : 5 = 6 (l)

e) \(\dfrac{1}{6}\) của 48cm là : 48 : 6 = 8 (cm)

g) \(\dfrac{1}{3}\) của 27 ngày là : 27 : 3 = 9 (ngày)

Bài 2

Một cửa hàng có 42kg táo, đã bán được \(\dfrac{1}{6}\) số táo đó. Hỏi cửa hàng đã bán bao nhiêu ki-lô-gam táo ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Muốn tìm lời giải ta lấy 42kg chia cho 6.

Lời giải chi tiết:

Cửa hàng đã bán số ki-lô-gam táo là :

42 : 6 = 7 (kg)

     Đáp số : 7kg. 

Bài 3

 Khoanh vào chữ đặt dưới hình đã được chia thành các phần bằng nhau. Tô màu một trong các phần bằng nhau đó.

Phương pháp giải:

- Chọn các hình được chia thành các phần bằng nhau.

- Tô màu một trong các phần bằng nhau đó.

Lời giải chi tiết:

Chọn B, C và tô màu như sau : 

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 22 phiếu
 • Bài 25 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 32, 33 VBT toán 3 bài 25 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 26 : Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 34 VBT toán 3 bài 26 : Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 27 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 35,36 VBT toán 3 bài 27 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 28 : Phép chia hết và phép chia có dư

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 36, 37 VBT toán 3 bài 28 : Phép chia hết và phép chia có dư tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 29 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 38 VBT toán 3 bài 29 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay