Giải vở bài tập toán lớp 3 tập 1, tập 2 Chương 2 : Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

Bài 52 : Luyện tập


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 62 VBT toán 3 bài 52 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính :

8 ⨯ 1            8 ⨯ 2             8 ⨯ 3            8 ⨯ 4

1 ⨯ 8            2 ⨯ 8             3 ⨯ 8            4 ⨯ 8

8 ⨯ 5            8 ⨯ 6             8 ⨯ 7            8 ⨯ 8

5 ⨯ 8            6 ⨯ 8             7 ⨯ 8            8 ⨯ 9 

Phương pháp giải:

Nhẩm bảng nhân 8 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

8 ⨯ 1 = 8             8 ⨯ 2 = 16            8 ⨯ 3 = 24           8 ⨯ 4 = 32

1 ⨯ 8 = 8             2 ⨯ 8 = 16            3 ⨯ 8 = 24           4 ⨯ 8 = 32

8 ⨯ 5 = 40           8 ⨯ 6 = 48            8 ⨯ 7 = 56           8 ⨯ 8 = 64

5 ⨯ 8 = 40           6 ⨯ 8 = 48            7 ⨯ 8 = 56           8 ⨯ 9 = 72

Bài 2

Một tấm vải dài 20m. Người ta đã cắt lấy 2 mảnh, mỗi mảnh dài 8m. Hỏi tấm vải còn lại dài mấy mét ?

 

Phương pháp giải:

- Tìm số mét vài đã cắt.

- Số mét vải còn lại = Độ dài tấm vải ban đầu - độ dài mảnh vải đã cắt.

Lời giải chi tiết:

 Số mét vải đã cắt đi là :

8 ⨯ 2 = 16 (m)

Tấm vải còn lại dài số mét là :

20 – 16 = 4 (m)

Đáp số : 4m. 

Bài 3

 Tính :

8 ⨯ 2 + 8            8 ⨯ 4 + 8             8 ⨯ 6 + 8

8 ⨯ 3 + 8            8 ⨯ 5 + 8             8 ⨯ 7 + 8 

Phương pháp giải:

- Tìm giá trị của phép nhân.

- Cộng với số còn lại để tìm được kết quả.

Lời giải chi tiết:

8 ⨯ 2 + 8 = 16 + 8

                = 24

8 ⨯ 3 + 8 = 24 + 8

                = 32

8 ⨯ 4 + 8 = 32 + 8

                = 40

8 ⨯ 5 + 8 = 40 + 8

                = 48

8 ⨯ 6 + 8 = 48 + 8

                = 56

8 ⨯ 7 + 8 = 56 + 8

                = 64

Bài 4

Viết phép nhân thích hợp vào chỗ chấm :

a) Có 4 hàng, mỗi hàng có 5 ô vuông. Số ô vuông trong hình chữ nhật là :

……………………… = 20 (ô vuông)

b) Có 5 cột, mỗi cột có 4 ô vuông. Số ô vuông trong hình chữ nhật là :

……………………… = 20 (ô vuông) 

Nhận xét : ………… = …………… 

Phương pháp giải:

 Viết phép tính nhân thích hợp, chú ý thứ tự của các số.

Mẹo : Số nào có đơn vị giống đơn vị của kết quả thì được viết trước.

Lời giải chi tiết:

a) Có 4 hàng, mỗi hàng có 5 ô vuông. Số ô vuông trong hình chữ nhật là :

5 ⨯ 4 = 20 (ô vuông)

b) Có 5 cột, mỗi cột có 4 ô vuông. Số ô vuông trong hình chữ nhật là :

4 ⨯ 5 = 20 (ô vuông)

Nhận xét : 4 ⨯ 5 = 5 ⨯ 4 

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 27 phiếu
 • Bài 53 : Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 63 VBT toán 3 bài 53 : Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 54 :Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 64 VBT toán 3 bài 54 :Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 55 : So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 65 VBT toán 3 bài 55 : So sánh số lớn gấp mấy lần số bé tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 56 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 66 VBT toán 3 bài 56 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 57 : Bảng chia 8

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 67 VBT toán 3 bài 57 : Bảng chia 8 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay