Giải vở bài tập toán lớp 3 tập 1, tập 2 Chương 3 : Các số đến 10 000

Bài 106 : Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 25 VBT toán 3 bài 106 : Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính :

Phương pháp giải:

Nhân số có một chữ số với các chữ số của thừa số thứ nhất theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Đặt tính rồi tính :

1212 ⨯ 4                                      2121 ⨯ 3

1712 ⨯ 4                                      1081 ⨯ 7 

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Nhân số có một chữ số với các chữ số của thừa số thứ nhất theo thứ tự từ phải sang trái. 

Lời giải chi tiết:

Bài 3

 Lát nền mỗi phòng học hết 1210 viên gạch. Hỏi lát nền 8 phòng học như thế hết bao nhiêu viên gạch ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

1 phòng hết  : 1210 viên gạch

8 phòng hết  : … viên gạch ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số viên gạch của mỗi phòng nhân với 8.

Lời giải chi tiết:

8 phòng học như thế hết số viên gạch để lát nền là :

               1210 ⨯ 8 = 9680 (viên)

                               Đáp số : 9680 viên.

Bài 4

Tính nhẩm :

 

Phương pháp giải:

- Nhân thừa số thứ hai với chữ số khác 0 của thừa số thứ nhất.

- Viết thêm 1, 2 hoặc 3 chữ số 0 vào sau kết quả vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 28 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay