Giải vở bài tập toán lớp 3 tập 1, tập 2 Chương 1 : Ôn tập và bổ sung

Bài 13 : Xem đồng hồ


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 17 VBT toán 3 bài 13 : Xem đồng hồ tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết vào chỗ chấm (theo mẫu) :

Phương pháp giải:

Xác định vị trí của kim giờ và kim phút rồi đọc giờ thích hợp. 

Lời giải chi tiết:

Bài 2

 Vẽ thêm kim phút để đồng hồ chỉ thời gian tương ứng :

Phương pháp giải:

 Tìm vị trí kim phút, bắt đầu từ số 12 là mốc 0 phút; cứ mỗi khoảng giữa hai số liền nhau là 5 phút; quay theo chiều trái sang phải để đến số chỉ số phút cho trước. 

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Viết vào chỗ chấm (theo mẫu) :

Phương pháp giải:

 Giờ của đồng hồ điện tự được trình bày theo dạng: (Giờ) : (phút). Từ đó em có cách đọc thích hợp. 

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Nối (theo mẫu) :

Phương pháp giải:

- Xem giờ của các đồng hồ

- Nối đồng hồ kim với đồng hồ điện tử chỉ cùng giờ.

Lời giải chi tiết:

  Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 9 phiếu
 • Bài 14 : Xem đồng hồ (tiếp theo)

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 18, 19 VBT toán 3 bài 14 : Xem đồng hồ (tiếp theo) tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 15 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 20 VBT toán 3 bài 15 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 16 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 21, 22 VBT toán 3 bài 16 : Luyện tập chung tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Tự kiểm tra trang 23

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 23 VBT toán 3 Đề tự kiểm tra với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 12 : Ôn tập về giải toán

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 15, 16 VBT toán 3 bài 12 : Ôn tập về giải toán tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay