Vở bài tập Toán 3 Chương 2 : Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

Bài 77 : Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)


Giải bài tập 1, 2, 3 trang 87 VBT toán 3 bài 77 : Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính giá trị của biểu thức :

a) 172 + 10 ⨯ 2              b) 10 ⨯ 2 + 300

c)  69 – 54 : 6                d) 900 + 9 ⨯ 10

e) 20 ⨯ 6 + 70               g) 72 + 300 ⨯ 3 

Phương pháp giải:

Biểu thức có phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì thực hiện phép tính nhân, chia trước rồi đến các phép tính cộng, trừ.

Lời giải chi tiết:

a) 172 + 10 ⨯ 2  = 172 + 20

                         = 192

b) 10 ⨯ 2 + 300 = 20 + 300

                        = 320

c) 69 – 54 : 6 = 69 – 9

                     = 60

d) 900 + 9 ⨯ 10 = 900 + 90

                        = 990

e) 20 ⨯ 6 + 70 = 120 + 70

                      = 190

g) 72 + 300 ⨯ 3 = 72 + 900

                        = 972

Bài 2

 Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

Phương pháp giải:

- Tính giá trị các biểu thức.

- So sánh với kết quả đã cho rồi điền Đ hoặc S vào chỗ trống. 

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Có 24 bạn nam và 21 bạn nữ, các bạn đứng xếp thành 5 hàng đều nhau. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu bạn ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

- Tìm tất cả số nam và nữ.

- Tìm lời giải bằng cách lấy tổng số người vừa tìm được chia cho 5. 

Lời giải chi tiết:

Tổng số bạn nam và nữ là :

24 + 21 = 45 (bạn)

Số bạn có trong một hàng là :

45 : 5 = 9 (bạn)

     Đáp số : 9 bạn. 

  Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.5 trên 18 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài