Giải vở bài tập toán lớp 3 tập 1, tập 2 Chương 3 : Các số đến 10 000

Bài 98 : Luyện tập


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 98 VBT toán 3 bài 98 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm :

Phương pháp giải:

Cộng nhẩm các chữ số cùng hàng có giá trị khác 0 rồi viết thêm các số 0 vào sau kết quả vừa tính được.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Đặt tính rồi tính :

3528 + 1954

5369 + 1917

2805 + 785

736 + 358 

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Cộng các số lần lượt từ phải sang trái. 

Lời giải chi tiết:

Bài 3

 Đội Một hái được 410kg cam, đội Hai hái được gấp đôi đội Một. Hỏi cả hai đội hái được bao nhiêu ki-lô-gam cam ?

Phương pháp giải:

  Tóm tắt

- Tìm số cam đội Hai hái được : Lấy số cam đội Một hái được nhân với 2. 

- Tìm cả hai đội hái được số quả cam : Số quả cam của đội Một cộng với số quả cam của đội Hai.

Lời giải chi tiết:

Đội Hai hái được số cam là :

410 ⨯ 2 = 820 (kg)

Cả hai đội hái được số quả cam là :

410 + 820 = 1230 (kg)

Đáp số : 1230kg. 

Bài 4

a) Vẽ đoạn thẳng AB dài 10cm.

b) Dùng thước có vạch chia thành từng xăng-ti-mét để xác định trung điểm M của đoạn thẳng AB. 

Phương pháp giải:

- Dùng thước kẻ và bút chì, vẽ đoạn thẳng AB dài 10cm.

- Tìm điểm M nằm giữa A, B và AM = MB, đánh dấu điểm đó.

Lời giải chi tiết:

 a) Vẽ đoạn thẳng AB dài 10cm. 

b) Vì 10 : 2 = 5cm nên khi đặt thước vào đoạn thẳng vừa vẽ được, trung điểm đoạn thẳng AB là điểm trùng với vạch 5cm.

Đánh dấu và đặt tên điểm M.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 33 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay