Giải vở bài tập toán lớp 3 tập 1, tập 2 Chương 4 : Các số đến 100 000

Bài 150 : Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)


Giải bài tập 1, 2, 3 trang 77 VBT toán 3 bài 150 : Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính : 

 

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia số có năm chữ số cho số có một chữ số.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 2

 Người ta đã chuẩn bị 32 850 quyển vở phân đều cho 4 trường. Hỏi mỗi trường nhận được nhiều nhất bao nhiêu quyển vở và còn thừa mấy quyển ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt :

4 trường : 32 850 quyển vở 

1 trường : ... quyển vở ?

Thừa      : ... quyển vở ?

Thực hiện phép chia 32 850 cho 4; thương là số quyển vở mỗi trường nhận được; số dư là số quyển vở còn thừa.

Lời giải chi tiết:

Ta có : 32 850 : 4 = 8212 dư 2 

Vậy mỗi trường được nhận nhiều nhất là 8212 quyển vở và thừa 2 quyển.

        Đáp số: 8212 quyển; thừa 2 quyển.

Bài 3

Số ?

Số bị chia

Số chia

Thương

Số dư

12 729

6

 

 

21 798

7

 

 

49 687

8

 

 

30 672

9

 

 

 

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia số bị chia cho số chia rồi điền giá trị của thương và số dư vào bảng. 

Lời giải chi tiết:

Số bị chia

Số chia

Thương

Số dư

12 729

6

2121

3

21 798

7

3114

0

49 687

8

6210

7

30 672

9

3408

0

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 36 phiếu
 • Bài 151 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 78 VBT toán 3 bài 151 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 152 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 79 VBT toán 3 bài 152 : Luyện tập chung tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 153 : Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo)

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 80 VBT toán 3 bài 153 : Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo) tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 154 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 81 VBT toán 3 bài 154 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 155 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 82 VBT toán 3 bài 155 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay