Giải vở bài tập toán lớp 3 tập 1, tập 2 Chương 3 : Các số đến 10 000

Bài 121 : Luyện tập


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 42 VBT toán 3 bài 121 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Có 216 bút màu xếp đều vào 9 hộp. Hỏi 5 hộp như thế có bao nhiêu bút màu ? 

Phương pháp giải:

Tóm tắt

9 hộp : 216 bút màu

5 hộp : ... bút màu ?

- Tìm số bút màu của 1 hộp.

- Tìm số bút màu của 5 hộp.

Lời giải chi tiết:

Mỗi hộp có số bút màu là :

216 : 9 = 24 (bút)

5 hộp có số bút màu là :

24 ⨯ 5 = 120 (bút)

Đáp số : 120 bút màu.

Bài 2

Muốn lát nền 4 căn phòng như nhau cần 2400 viên gạch. Hỏi muốn lát nền 5 căn phòng như thế cần bao nhiêu viên gạch ? 

Phương pháp giải:

Tóm tắt

4 căn phòng : 2400 viên gạch

5 căn phòng : ... viên gạch ?

- Tìm một căn phòng cần bao nhiêu viên gạch.

- Tìm số viên gạch để lát nền 5 căn phòng như thế.

Lời giải chi tiết:

Một căn phòng cần số viên gạch lát nền là:

2400 : 4 = 600 (viên)

5 căn phòng như thế cần số viên gạch lát nền là:

600 ⨯ 5 = 3000 (viên)

Đáp số : 3000 viên.

Bài 3

Số ?

Một người đi xe đạp mỗi giờ đi được 9km.

Phương pháp giải:

 Muốn tìm quãng đường đi được trong từng giờ ta lấy 9 nhân với số giờ.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Viết biểu thức rồi tính giá trị của biểu thức :

a) 45 chia 9 nhân 2

b) 45 nhân 2 chia 9

c) 56 chia 7 chia 2

d) 56 chia 2 chia 7. 

Phương pháp giải:

- Viết biểu thức gồm các phép tính.

- Tính rồi viết vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a) 45 chia 9 nhân 2

45 : 9 ⨯ 2 = 5 ⨯ 2

               = 10

b) 45 nhân 2 chia 9

45 ⨯ 2 : 9 = 90 : 9

                = 10

c) 56 chia 7 chia 2

56 : 7 : 2 = 8 : 2

               = 4

d) 56 chia 2 chia 7

56 : 2 : 7 = 28 : 7 

               = 4

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 56 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay