Giải vở bài tập toán lớp 3 tập 1, tập 2 Chương 2 : Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

Bài 66 : Luyện tập


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 76, 77 VBT toán 3 bài 66 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm :

9 ⨯ 2 = …

9 ⨯ 3 = …

9 ⨯ 4 = …

9 ⨯ 5 = …

18 : 9 = …

27 : 9 = …

36 : 9 = …

45 : 9 = …

9 ⨯ 6 = …

9 ⨯ 7 = …

9 ⨯ 8 = …

9 ⨯ 9 = …

54 : 9 = …

63 : 9 = …

72 : 9 = …

81 : 9 = …

Phương pháp giải:

Nhẩm bảng nhân, chia 9 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

9 ⨯ 2 = 18

9 ⨯ 3 = 27

9 ⨯ 4 = 36

9 ⨯ 5 = 45

18 : 9 =2

27 : 9 =3

36 : 9 = 4

45 : 9 = 5

9 ⨯ 6 = 54

9 ⨯ 7 =63

9 ⨯ 8 = 72

9 ⨯ 9 = 81

54 : 9 =6

63 : 9 =7

72 : 9 = 8

81 : 9 = 9

Bài 2

Số ?

Số bị chia

18

18

 

36

 

81

Số chia

9

 

9

9

9

 

Thương

 

2

4

 

9

9

Phương pháp giải:

 - Muốn tìm thương ta lấy số bị chia chia cho số chia.

- Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.

- Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Lời giải chi tiết:

Số bị chia

18

18

 36

36

 81

81

Số chia

9

9

9

9

 9

Thương

2

4

 4

9

9

Bài 3

 Nhà trường đặt mua 54 bộ bàn ghế, nhưng mới nhận được \(\dfrac{1}{9}\) số bộ đã đặt mua. Hỏi nhà trường sẽ nhận tiếp bao nhiêu bộ bàn ghế nữa mới đủ số lượng đã đặt mua ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

- Số bàn ghế đã nhận được = 54 : 9

- Số bàn ghế cần tiếp nhận thêm = 54 - Số booj bàn ghế nhận được.

Lời giải chi tiết:

Số bộ bàn ghế nhà trường mới nhận được là :

         54 : 9 = 6 (bộ)

Số bộ bàn ghế nhà trường còn chưa nhận được là :

         54 – 6 = 48 (bộ)

                  Đáp số : 48 bộ.

Bài 4

Tô màu \(\dfrac{1}{9}\) số ô vuông trong mỗi hình :

Phương pháp giải:

- Đếm số ô vuông trong mỗi hình rồi chia cho 9.

- Tô màu số ô vuông bằng kết quả phép chia vừa tính.

Lời giải chi tiết:

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.8 trên 22 phiếu
 • Bài 67 : Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 77, 78 VBT toán 3 bài 67 : Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 68 : Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 78, 79 VBT toán 3 bài 68 : Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 69 : Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 79, 80 VBT toán 3 bài 69 : Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 70 : Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 5,6 VBT toán 3 bài 70 : Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 71 : Giới thiệu bảng nhân

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 81, 82 VBT toán 3 bài 71 : Giới thiệu bảng nhân tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay