Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 72.


Giải trang 72 VBT hoá 8 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 21

1. Biết công thức hóa học của hợp chất, hãy xác định thành phần phần trăm các nguyên tố trong hợp chất

Thí dụ: Xác định thành phần phần trăm (theo khối lượng) của các nguyên tố trong hợp chất \(KNO_3\)

Các bước giải:

1. Tìm khối lượng mol của KNO3: MKNO3 = 39+14+16.3 = 101

2. Tìm số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất:

nK = 1 mol; nN = 1 mol; nO = 3 mol

3. Xác định thành phần phần trăm các nguyên tố:

\(\begin{array}{l}\% K = \dfrac{{39.100\% }}{{101}} = 38,6\% \\\% N = \dfrac{{14.100\% }}{{101}} = 13,8\% \\\% O = 100\%  - (\% K + \% N) = 47,6\% \end{array}\)

2. Biết thành phần các nguyên tố, hãy xác định công thức hóa học của hợp chất

Thí dụ: Xác định công thức hóa học của hợp chất có M = 160g, và thành phần phần trăm các nguyên tố là: 40%Cu, 20%S, 40%O.

Các bước giải:

1. Tìm khối lượng của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất

\(\begin{array}{l}{m_{Cu}} = \frac{{160.40}}{{100}} = 64g\\m{}_S = \frac{{160.20}}{{100}} = 32g\\{m_O} = 160 - (64 + 32) = 64g\end{array}\)

2. Tìm số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất

nCu= 64:64 = 1 mol; nS= 32:32=1 mol; nO= 64:16=4 mol

Suy ra: Trong 1 mol phân tử hợp chất có: 1 nguyên tử Cu, 1 nguyên tử S, 4 nguyên tử O

3. Công thức hóa học của hợp chất là: CuSO4

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 12 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí