Bài 34: Bài luyện tập 6

Bình chọn:
4.7 trên 99 phiếu
Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 127 Vở bài tập hoá 8 Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 127 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 127 VBT hoá 8. Viết phương trình hóa học biểu diễn phản ứng của hiđro với các chất: O2, Fe2O3, Fe3O4,...

Xem chi tiết

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 127 Vở bài tập hoá 8 Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 127 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 127 VBT hoá 8. Có 3 lọ đựng riêng biệt các chất khí sau: oxi, không khí và hiđro....

Xem chi tiết

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 128 Vở bài tập hoá 8 Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 128 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 128 VBT hoá 8. Cho dung dịch axit sunfuric loãng, nhôm và các dụng cụ thí nghiệm như hình 5.8. Hãy chọn câu trả lời đúng trong các chất sau:.....

Xem chi tiết

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 128 Vở bài tập hoá 8 Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 128 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 128 VBT hoá 8. a. Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau: - Cacbon đioxit + nước → Axit cacbonic (H2CO3)....

Xem chi tiết

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 128 Vở bài tập hoá 8 Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 128 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 128 VBT hoá 8. a.Hãy viết phương trình hóa học của các phản ứng giữa hiđro với hỗn hợp đồng (II) oxit....

Xem chi tiết

Câu 6* phần bài tập học theo SGK – Trang 129 Vở bài tập hoá 8 Câu 6* phần bài tập học theo SGK – Trang 129 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 6* phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 129 VBT hoá 8. Cho các kim loại kẽm nhôm, sắt lần lượt tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng....

Xem chi tiết

Câu 34-1, 34-2 phần bài tập tham khảo – Trang 129 Vở bài tập hoá 8 Câu 34-1, 34-2 phần bài tập tham khảo – Trang 129 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 34-1, 34-2 phần bài tập tham khảo – Trang 129 VBT hoá 8. Khoành tròn vào A, B, C hoặc D để chọn câu đúng: A. Hiđro là chất khí nhẹ nhất nên được dùng làm chất khử....

Xem chi tiết

Câu 34-3, 34-4 phần bài tập tham khảo – Trang 130 Vở bài tập hoá 8 Câu 34-3, 34-4 phần bài tập tham khảo – Trang 130 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 34-3, 34-4 phần bài tập tham khảo – Trang 130 VBT hoá 8. Khối lượng mol của (NH4)2S là:...

Xem chi tiếtHỏi bài