Chương 6: Dung dịch

Bình chọn:
4.6 trên 56 phiếu
Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 152 Vở bài tập hoá 8 Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 152 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 152 VBT hoá 8.

Xem chi tiết

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 152 Vở bài tập hoá 8 Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 152 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 152 VBT hoá 8. Em hãy mô tả những thí nghiệm chứng minh rằng muốn hòa tan nhanh một chất rắn ....

Xem chi tiết

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 152 Vở bài tập hoá 8 Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 152 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 152 VBT hoá 8. Em hãy mô tả cách tiến hành những thí nghệm sau: a) Chuyển đổi từ một dung dịch NaCl bão hòa ....

Xem chi tiết

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 152 Vở bài tập hoá 8 Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 152 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 152 VBT hoá 8. Cho biết ở nhiệt độ phòng thí nghiệm (khoảng 200C), 10 gam nước có thể hòa tan ....

Xem chi tiết

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 153 Vở bài tập hoá 8 Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 153 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 153 VBT hoá 8. Trộn 1 ml rượu etylic (cồn) với 10 ml nước cất. Câu nào sau đây diễn đạt đúng: A. Chất tan là rượu etylic, dung môi là nước....

Xem chi tiết

Câu 6 phần bài tập học theo SGK – Trang 153 Vở bài tập hoá 8 Câu 6 phần bài tập học theo SGK – Trang 153 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 6 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 153 VBT hoá 8. Hãy chọn câu trả lời đúng: Dung dịch là hỗn hợp: A. Của chất rắn trong chất lỏng. ....

Xem chi tiết

Câu 40-1, 40-2  phần bài tập tham khảo – Trang 153 Vở bài tập hoá 8 Câu 40-1, 40-2 phần bài tập tham khảo – Trang 153 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 40-1, 40-2 phần bài tập tham khảo – Trang 153 VBT hoá 8. Đem hòa tan một chất lỏng vào mọt chất lỏng khác thì chất lỏng đóng vai trò dung môi sẽ: A. Có thể tích nhiều hơn B. Có thể tích ít hơn ....

Xem chi tiết

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 155 Vở bài tập hoá 8 Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 155 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 155 VBT hoá 8. Khi tăng nhiệt độ thì độ tan của các chất rắn trong nước: A. Đều tăng; B. Đều giảm; ....

Xem chi tiết

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 155 Vở bài tập hoá 8 Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 155 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 155 VBT hoá 8.Khi giảm nhiệt độ và tăng áp suất thì độ tan của chất khí trong nước: A. Đều tăng; ....

Xem chi tiết

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 155 Vở bài tập hoá 8 Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 155 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 155 VBT hoá 8. Dựa vào đồ thị về độ tan của các chất rắn trong nước (hình 6.5), hãy cho biết ....

Xem chi tiết

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 155 Vở bài tập hoá 8 Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 155 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 155 VBT hoá 8. Xác định độ tan của muối Na2CO3 trong nước ở 180C. Biết rằng ở nhiệt độ ....

Xem chi tiết

Câu 41-1, 41-2, 41-3 phần bài tập tham khảo – Trang 155 Vở bài tập hoá 8 Câu 41-1, 41-2, 41-3 phần bài tập tham khảo – Trang 155 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 41-1, 41-2, 41-3 phần bài tập tham khảo – Trang 155 VBT hoá 8. Một dung dịch nóng trong đó có 100 gam KCl tan trong 250 g H2O. Làm lạnh dung dịch....

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 158 Vở bài tập hoá 8 Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 158 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 158 VBT hoá 8. Bằng cách nào có được 200 g dung dịch BaCl2 5% ? A. Hòa tan 190 g BaCl2 trong 10 g nước....

Xem chi tiết

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 158 Vở bài tập hoá 8 Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 158 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 158 VBT hoá 8. Tìm nồng độ mol của 850 ml dung dịch có hòa tan 20 g KNO3. Kết qủa sẽ là:...

Xem chi tiết

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 158 Vở bài tập hoá 8 Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 158 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 158 VBT hoá 8. Hãy tính nồng độ mol của mỗi dung dịch sau: a) 1 mol KCl trong 750 ml dung dịch....

Xem chi tiết

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 159 Vở bài tập hoá 8 Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 159 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 159 VBT hoá 8. Hãy tính số mol và số gam chất tan trong mỗi dung dịch sau: a. 1 lít dung dịch NaCl 0,5 M...

Xem chi tiết

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 159 Vở bài tập hoá 8 Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 159 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 159 VBT hoá 8. Hãy tính nồng độ phần trăm của những dung dịch sau: a) 20 g KCl trong 600 g dung dịch....

Xem chi tiết

Câu 6 phần bài tập học theo SGK – Trang 159 Vở bài tập hoá 8 Câu 6 phần bài tập học theo SGK – Trang 159 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 6 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 159 VBT hoá 8.

Xem chi tiết

Câu 7 phần bài tập học theo SGK – Trang 159 Vở bài tập hoá 8 Câu 7 phần bài tập học theo SGK – Trang 159 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 7 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 159 VBT hoá 8. Ở nhiệt độ 250C độ tan của muối ăn là 36 g, của đường là 204 g. Hãy tính nồng độ....

Xem chi tiết

Câu 42-1, 42-2  phần bài tập tham khảo – Trang 160 Vở bài tập hoá 8 Câu 42-1, 42-2 phần bài tập tham khảo – Trang 160 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 42-1, 42-2 phần bài tập tham khảo – Trang 160 VBT hoá 8. Dung dịch đường 5% là A. Dung dịch có 5 phần khối lượng nước và 95 phần khối lượng đường....

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài