Bài 22: Tính theo phương trình hóa học

Bình chọn:
4.7 trên 62 phiếu
Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 78 Vở bài tập hoá 8 Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 78 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 77 VBT hoá 8. Sắt tác dụng với axit clohiđric : Fe + 2HCl → FeCl2 + H2.....

Xem chi tiết

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 78 Vở bài tập hoá 8 Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 78 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 78 VBT hoá 8.Lưu huỳnh S cháy trong không khí sinh ra chất khí mùi hắc, gây ho....

Xem chi tiết

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 79 Vở bài tập hoá 8 Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 79 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 79 VBT hoá 8. Có phương trình hóa học sau : CaCO3 (overset{t^{0}}{rightarrow}) CaO + CO2....

Xem chi tiết

Câu 4* phần bài tập học theo SGK – Trang 79 Vở bài tập hoá 8 Câu 4* phần bài tập học theo SGK – Trang 79 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 4* phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 79 VBT hoá 8. a) Cacbon oxit CO tác dụng với khí oxi tạo ra cacbon đioxit. Hãy viết phương trình hóa học....

Xem chi tiết

Câu 5* phần bài tập học theo SGK – Trang 79 Vở bài tập hoá 8 Câu 5* phần bài tập học theo SGK – Trang 79 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 5* phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 79 VBT hoá 8. Hãy tìm thể tích khí oxi đủ để đốt cháy hết 11,2 lít khí A....

Xem chi tiết

Câu 22.2  phần bài tập trong sách bài tập – Trang 80 Vở bài tập hoá 8 Câu 22.2 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 80 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 22.2 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 80 VBT hoá 8. Trong phòng thí nghiệm, người ta có thể điều chế khí oxi bằng cách đốt nóng kali clorat:....

Xem chi tiết

Câu 22.3  phần bài tập trong sách bài tập – Trang 80 Vở bài tập hoá 8 Câu 22.3 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 80 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 22.3 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 80 VBT hoá 8. Cho khí hiđro dư đi qua đồng(II) oxit nóng màu đen, người ta thu được 0,32 g kim loại đồng ....

Xem chi tiết

Câu 22-1, 22-2  phần bài tập tham khảo – Trang 81 Vở bài tập hoá 8 Câu 22-1, 22-2 phần bài tập tham khảo – Trang 81 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 22-1, 22-2 phần bài tập tham khảo – Trang 81, 82 VBT hoá 8. Cho phản ứng sau: CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O....

Xem chi tiết

Câu 22-3, 22-4  phần bài tập tham khảo – Trang 82 Vở bài tập hoá 8 Câu 22-3, 22-4 phần bài tập tham khảo – Trang 82 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 22-3, 22-4 phần bài tập tham khảo – Trang 82 VBT hoá 8. 6g O2 tham gia phản ứng hoàn toàn với sắt theo phương trình hóa học:....

Xem chi tiếtHỏi bài