Câu 5* phần bài tập học theo SGK – Trang 79 Vở bài tập hoá 8


Giải câu 5* phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 79 VBT hoá 8. Hãy tìm thể tích khí oxi đủ để đốt cháy hết 11,2 lít khí A....

Đề bài

Hãy tìm thể tích khí oxi đủ để đốt cháy hết 11,2 lít khí A.

Biết rằng :

- Khí A có tỉ lệ khối đối với không khí là 0,552.

- Thành phần theo khối lượng của khí A là : 75% C và 25% H.

Các thể tích khí đo ở đktc.

Lời giải chi tiết

Ta có: dA/kk = 0,552 => MA = 29 . 0,552 = 16 g

Khối lượng của từng nguyên tố trong 1 mol khí A là:

mC = \(\dfrac{16 . 75}{100}\) = 12 g ; mH = \(\dfrac{16 . 25}{100}\) = 4 g

Số mol của từng nguyên tố trong 1 mol khí A là:

nC = \(\dfrac{12}{12}\) = 1 mol ; mH = \(\dfrac{4}{1}\) = 4 mol

Suy ra 1 mol khí A có: 1 mol nguyên tử C và 4 mol nguyên tử H

Công thức hóa học của khí A là: CH4.

Phương trình hóa học: CH4 + 2O2 \(\xrightarrow{{{t^o}}}\) CO2 + 2H2O

Theo phương trình hóa học:

\(n_{O_{2}}\) = 2.\(n_{CH_{4}}\)

Mà tỉ lệ về thể tích cũng là tỉ lệ về số mol nên ta có:

\(V_{O_{2}}\) = 2.\(V_{CH_{4}}\) = 11,2 . 2 = 22,4 (lít)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí