Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 165 Vở bài tập hoá 8


Đề bài

Trong 800 ml của một dung dịch có chứa 8 g NaOH.

a) Hãy tính nồng độ mol của dung dịch này.

b) Phải thêm bao nhiêu ml nước vào 200 ml dung dịch này để được dung dịch NaOH 0,1 M ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính số mol của NaOH \({n_{NaOH}} = \dfrac{8}{{40}} = ?\,(mol)\)

a) \({C_M} = n:V = a:0,8 = ?\,(M)\)

b) dựa vào phần a để tính toán.

Lời giải chi tiết

a) Số mol của NaOH là: \({n_{NaOH}} = \dfrac{8}{{40}} = 0,2\,(mol)\)

Nồng độ mol của dung dịch là:

CM = \(\dfrac{0,2.}{0,8}\) = 0,25 M

b. Thể tích nước cần dùng:

- Số mol NaOH có trong 200 ml dung dịch NaOH 0,25 M:

 nNaOH = \(\dfrac{0,25.200}{1000}\) = 0,05 mol

Thể tích dung dịch NaOH 0,1 M có chứa 0,05 NaOH

Vdd = \(\dfrac{0,05.1000}{0,1}\) = 500 ml

Vậy thể tích nước phải thêm là:

\(V_{H_{2}O}\) = 500 – 200 = 300 ml

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.