Bài 13: Phản ứng hóa học

Bình chọn:
4.6 trên 130 phiếu
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 43.

Giải trang 43 VBT hoá 8 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 13

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 44 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 44 VBT hoá 8. a) Phản ứng hóa học là gì ?....

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 44 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 44 VBT hoá 8. a) Vì sao nói được : Khi chất phản ứng chính là phân tử phản ứng (nếu là đơn chất kim loại thì nguyên tử phản ứng).....

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 44 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 44 VBT hoá 8. Ghi lại phương trình chữ của phản ứng xảy ra khi cây nến cháy (xem bài tập 3, bài 12).....

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 44 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 44 VBT hoá 8. Chép vào vở bài tập những câu sau đây với đầy đủ các từ thịch hợp chọn trong khung :"Trước khi cháy chất parafin ở thể .....

Xem lời giải

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 44 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 44 VBT hoá 8. Bỏ quả trứng vào dung dịch axit clohiđric thấy sủi bọt ở vỏ trứng (hình bên)....

Xem lời giải

Câu 6 phần bài tập học theo SGK – Trang 45 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 6 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 45 VBT hoá 8. Khi than cháy trong không khí xảy ra phản ứng hóa học giữa than và khí oxi....

Xem lời giải

Câu 13.3, 13.4 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 45 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 13.3, 13.4 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 45 VBT hoá 8. Sơ đồ tượng trưng cho phản ứng giữa kim loại kẽm và axit clohiđric....

Xem lời giải

Câu 13.6, 13.8 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 46 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 13.6, 13.8 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 46 VBT hoá 8. Nước vôi (có chất canxi hiđroxit) được quét lên tường một thời gian sau đó sẽ khô và hoá rắn (chất rắn là canxi cacbonat).....

Xem lời giải