Bài 28: Không khí - Sự cháy

Bình chọn:
4.4 trên 50 phiếu
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 102.

Giải trang 102 VBT hoá 8 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 28

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 103 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 103 VBT hoá 8. Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây về thành phần của không khí ?

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 103 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 103 VBT hoá 8. Không khí bị ô nhiễm có thể gây ra tác hại gì ? Phải làm gì để bảo vệ không khí trong lành ?

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 104 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 104 VBT hoá 8. Giải thích vì sao sự cháy trong không khí xảy ra chậm hơn và tạo ra nhiệt độ thấp hơn so với sự cháy trong oxi ?

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 104 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 104 VBT hoá 8. Điểm giống và khác nhau giữa sự cháy và sự oxi hóa chậm là gì ?

Xem lời giải

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 104 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 104 VBT hoá 8. Những điều kiện cần thiết để cho một vật có thể cháy và tiếp tục cháy được là gì ?

Xem lời giải

Câu 6 phần bài tập học theo SGK – Trang 104 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 6 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 104 VBT hoá 8. Muốn dập tắt ngọn lửa trên người hoặc ngọn lửa do xăng dầu cháy....

Xem lời giải

Câu 7 phần bài tập học theo SGK – Trang 104 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 7 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 104 VBT hoá 8. Mỗi giờ một người lớn tuổi hít vào trung bình 0,5 m3 không khí, cơ thể giữ lại ....

Xem lời giải

Câu 28.3 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 104 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 28.3 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 104 VBT hoá 8. a) Cháy (hoả hoạn) thường gây tác hại nghiêm trọng về vật chất và.....

Xem lời giải

Câu 28.4, 28.6* phần bài tập trong sách bài tập – Trang 105 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 28.4, 28.6* phần bài tập trong sách bài tập – Trang 105 VBT hoá 8. Cho không khí (chứa 80% thể tích là khí nitơ) tác dụng với đồng nung nóng trong thiết bị kín...

Xem lời giải