Bài 23: Bài luyện tập 4

Bình chọn:
4.2 trên 63 phiếu
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 83

Giải trang 83 VBT hoá 8 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 23

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 84 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 84 VBT hoá 8. Hãy tìm công thức hóa học đơn giản nhất của một loại oxit của lưu huỳnh, biết rằng trong oxit này có 2 g lưu huỳnh kết hợp với 3 g oxi.

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 84 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 84 VBT hoá 8. Hãy tìm công thức hóa học của một hợp chất có thành phần theo khối lượng là : 36,8% Fe....

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 84 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 84 VBT hoá 8.

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 84 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 84 VBT hoá 8. Có phương trình hóa học sau :...a) Tính khối lượng canxi clorua thu được khi cho 10 g canxi cacbonat tác dụng với axit clohiđric dư....

Xem lời giải

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 85 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 85 VBT hoá 8. Khí metan CH4 có trong khí tự nhiên hoặc trong khí bioga. Khí metan cháy trong không khí sinh ra khí cacbon đioxit và nước:.....

Xem lời giải

Câu 23.3 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 85 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 23.3 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 85 VBT hoá 8. Nung hợp chất canxi cacbonat trong một chén nung, người ta.....

Xem lời giải

Câu 23.7* phần bài tập trong sách bài tập – Trang 85 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 23.7* phần bài tập trong sách bài tập – Trang 85 VBT hoá 8. Cho dòng khí CO dư qua hỗn hợp 2 oxit CuO và Fe3O4 nung nóng thu được 29,6....

Xem lời giải

Câu 23-1, 23-2 phần bài tập tham khảo – Trang 86 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 23-1, 23-2 phần bài tập tham khảo – Trang 86 VBT hoá 8. Khối lượng mol của (NH4)3PO4 là:...

Xem lời giải

Câu 23-3, 23-4 phần bài tập tham khảo – Trang 86 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 23-3, 23-4 phần bài tập tham khảo – Trang 86, 87 VBT hoá 8. Thể tích khí H2 thu được ở đktc là bao nhiêu khi cho 27g Al kim loại phản ứng với lượng dư axit HCl ....

Xem lời giải