Bài 44: Bài luyện tập 8

Bình chọn:
4.7 trên 63 phiếu
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 164

Giải trang 164 VBT hoá 8 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 44

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 165 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 165 VBT hoá 8. Các kí hiệu sau cho chúng ta biết những điều gì ?...

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 165 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 165 VBT hoá 8. Bạn em đã pha loãng axit bằng cách rót từ từ 20 g dung dịch H2SO4 50% vào nước và sau đó thu được 50 g dung dịch H2SO4....

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 165 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 165 VBT hoá 8. Biết (S_{K_{2}SO_{4}(_{20^{0}C})}) = 11,1 g. Hãy tính nồng độ phẩn trăm ...

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 165 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 165 VBT hoá 8. Trong 800 ml của một dung dịch có chứa 8 g NaOH....

Xem lời giải

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 166 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 166 VBT hoá 8. Hãy trình bày cách pha chế: a) 400 g dung dịch CuSO4 4%.....

Xem lời giải

Câu 6 phần bài tập học theo SGK – Trang 166 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 6 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 166 VBT hoá 8. Hãy trình bãy cách pha chế: a) 150 g dung dịch CuSO4 2% từ dung dịch CuSO4 20%....

Xem lời giải

Câu 44-1, 44-2, 44-3 phần bài tập tham khảo – Trang 167 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 44-1, 44-2, 44-3 phần bài tập tham khảo – Trang 167 VBT hoá 8. Để pha chế 1 lít dung dịch H2SO4 0,125M, cần làm như sau:...

Xem lời giải