Bài 15: Định luật bảo toàn khối lượng

Bình chọn:
4.2 trên 70 phiếu
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 48.

Giải trang 48 VBT hoá 8 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 15

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 49 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 49 VBT hoá 8. a) Phát biểu định luật bảo toàn khối lượng....

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 49 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 49 VBT hoá 8. Trong phản ứng hóa học ở thí nghiệm trên, cho biết khối lượng của natri sunfat Na2SO4 là....

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 49 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 49 VBT hoá 8. Đốt cháy hết 9 g kim loại magie Mg trong không khí thu được 15 g....

Xem lời giải

Câu 15.2 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 49 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 15.2 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 49 VBT hoá 8. Biết rằng axit clohiđric có phản ứng với chất canxi cacbonat tạo ra chất canxi clorua, nước và khí cacbon đioxit....

Xem lời giải

Câu 15.3 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 50 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 15.3 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 50 VBT hoá 8. Hãy giải thích vì sao : a) Khi nung nóng cục đá vôi thì thấy khối lượng giảm đi.....

Xem lời giải