Bài 41: Độ tan của một chất trong nước

Bình chọn:
4.6 trên 77 phiếu
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 154

Giải trang 154 VBT hoá 8 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 41

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 155 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 155 VBT hoá 8. Em hãy cho biết số nguyên tử hoặc phân tử có trong mỗi lượng chất sau :...

Xem chi tiết

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 155 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 155 VBT hoá 8. Khi tăng nhiệt độ thì độ tan của các chất rắn trong nước: A. Đều tăng; B. Đều giảm; ....

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 155 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 155 VBT hoá 8.Khi giảm nhiệt độ và tăng áp suất thì độ tan của chất khí trong nước: A. Đều tăng; ....

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 155 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 155 VBT hoá 8. Dựa vào đồ thị về độ tan của các chất rắn trong nước (hình 6.5), hãy cho biết ....

Xem lời giải

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 155 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 155 VBT hoá 8. Xác định độ tan của muối Na2CO3 trong nước ở 180C. Biết rằng ở nhiệt độ ....

Xem lời giải

Câu 41-1, 41-2, 41-3 phần bài tập tham khảo – Trang 155 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 41-1, 41-2, 41-3 phần bài tập tham khảo – Trang 155 VBT hoá 8. Một dung dịch nóng trong đó có 100 gam KCl tan trong 250 g H2O. Làm lạnh dung dịch....

Xem lời giải