Bài 4: Nguyên tử

Bình chọn:
3.9 trên 50 phiếu
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 11

Giải trang 11 VBT hoá 8 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 4

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 11 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 11 VBT hoá 8.

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 11 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 11 VBT hoá 8. a) Nguyên tử tạo thành từ ba loại hạt nhỏ hơn nữa (gọi là hạt dưới nguyên tử), đó là những...

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 12 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 12 VBT hoá 8. Vì sao nói khối lượng của hạt nhân được coi là khối lượng của nguyên tử ?

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 12 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 12 VBT hoá 8. Trong nguyên tử, electron chuyển động và sắp xếp như thế nào ?....

Xem lời giải

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 12 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 12 VBT hoá 8. Cho biết sơ đồ của một số nguyên tử sau :...

Xem lời giải

Câu 4.2; 4.3; 4.4 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 9 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 4.2; 4.3; 4.4 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 12, 13 VBT hoá 8. Có thể dùng các cụm từ sau đây để nói về nguyên tử :....

Xem lời giải