Bài 4: Nguyên tử

Bình chọn:
3.9 trên 39 phiếu
Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 11 Vở bài tập hoá 8 Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 11 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 11 VBT hoá 8.

Xem chi tiết
Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 11 Vở bài tập hoá 8 Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 11 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 11 VBT hoá 8. a) Nguyên tử tạo thành từ ba loại hạt nhỏ hơn nữa (gọi là hạt dưới nguyên tử), đó là những...

Xem chi tiết
Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 12 Vở bài tập hoá 8 Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 12 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 12 VBT hoá 8. Vì sao nói khối lượng của hạt nhân được coi là khối lượng của nguyên tử ?

Xem chi tiết
Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 12 Vở bài tập hoá 8 Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 12 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 12 VBT hoá 8. Trong nguyên tử, electron chuyển động và sắp xếp như thế nào ?....

Xem chi tiết
Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 12 Vở bài tập hoá 8 Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 12 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 12 VBT hoá 8. Cho biết sơ đồ của một số nguyên tử sau :...

Xem chi tiết
Câu 4.2; 4.3; 4.4   phần bài tập trong sách bài tập – Trang 9 Vở bài tập hoá 8 Câu 4.2; 4.3; 4.4 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 9 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 4.2; 4.3; 4.4 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 12, 13 VBT hoá 8. Có thể dùng các cụm từ sau đây để nói về nguyên tử :....

Xem chi tiết


Gửi bài