Bài 17: Bài luyện tập số 3

Bình chọn:
4.3 trên 49 phiếu
Mục kiến thức cần nhớ (Phần học theo SGK) - Trang 55

Giải trang 55 VBT hoá 8 - Mục kiến thức cần nhớ (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 17

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 55 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 55 VBT hoá 8. Hình dưới đây là sơ đồ tượng trưng cho phản ứng giữa khí N2 và khí H2 tạo ra amoniac NH3 :....

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 56 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 56 VBT hoá 8. Khẳng định sau gồm hai ý : "Trong phản ứng hóa học, chỉ phân tử biến đổi....

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 56 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 56 VBT hoá 8. Canxi cacbonat (CaCO3) là thành phần chính của đá vôi. Khi nung đá vôi xảy ra phản ứng hóa học sau :....

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 56 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 56 VBT hoá 8. Biết rằng khí etilen(*) C2H4 cháy là xảy ra phản ứng với khí oxi O2, sinh ra khí cacbon đioxit CO2 và nước....

Xem lời giải

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 56 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 56 VBT hoá 8. Cho sơ đồ của phản ứng như sau : Al + CuSO4 ---> Alx(SO4)y + Cu....

Xem lời giải

Câu 17.2, 17.4 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 57 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 17.2, 17.4 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 57 VBT hoá 8.Trong một phản ứng hoá học, các chất phản ứng và các sản phẩm phải chứa cùng : A.Số nguyên tử trong mỗi chất.....

Xem lời giải

Câu 17.8, 17.9 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 57 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 17.8, 17.9 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 57 VBT hoá 8. Hãy chọn hệ số và công thức hoá học thích hợp điền vào những chỗ có dấu hỏi trong các phương trình hoá học sau (chép vào vở bài tập)....

Xem lời giải