Bài 38: Bài luyện tập 7

Bình chọn:
4.7 trên 118 phiếu
Mục kiến thức cần nhớ (Phần học theo SGK) - Trang 143

Giải trang 143 VBT hoá 8 - Mục kiến thức cần nhớ (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 38

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 143 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 143 VBT hoá 8. Tương tự như natri, các kim loại kali K và canxi Ca cũng tác dụng được với nước tạo thành bazơ tan và giải phóng hidro.....

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 144 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 144 VBT hoá 8. Hãy lập các phương trình hóa học của phản ứng có sơ đồ sau đây: a) Na2O + H2O ---> NaOH....

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 144 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 144 VBT hoá 8. Viết công thức hóa học của những muối có tên gọi dưới đây: Đồng (II) clorua, kẽm sunfat, sắt (III) sufat,...

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 144 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 144 VBT hoá 8. Cho biết khối lượng mol của một oxit của kim loại là 160 g/mol,....

Xem lời giải

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 145 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 145 VBT hoá 8. Nhôm oxit tác dụng với axit sunfuric theo phương trình hóa học như sau: Al2O3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2O...

Xem lời giải

Câu 38.2, 38.6 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 145 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 38.2, 38.6 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 145, 146 VBT hoá 8. Có những cụm từ : Sự cháy, phản ứng phân huỷ, phản ứng hoá hợp, phản ứng toả nhiệt....

Xem lời giải

Câu 38.8, 38.11 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 146 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 38.8, 38.11 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 146, 147 VBT hoá 8. a) Cho 13 g kẽm tác dụng với 0,3 mol HCl, khối lượng muối ZnCl2 được tạo thành trong phản ứng này là....

Xem lời giải

Câu 38.24 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 148 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 38.24 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 148 VBT hoá 8. Dùng khí H2 khử 31,2 g hỗn hợp CuO và Fe3O4, trong hỗn hợp khối lượng Fe3O4 .....

Xem lời giải