Câu 38.24 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 148 Vở bài tập hoá 8


Giải câu 38.24 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 148 VBT hoá 8. Dùng khí H2 khử 31,2 g hỗn hợp CuO và Fe3O4, trong hỗn hợp khối lượng Fe3O4 .....

Đề bài

Dùng khí H2 khử 31,2 g hỗn hợp CuO và Fe3O4, trong hỗn hợp khối lượng Fe3O4 nhiều hơn khối lượng CuO 15,2 g. Tính khối lượng Cu và Fe thu được.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Gọi a là khối lượng của CuO

+) Tính khối lượng của hỗn hợp theo a

+) Tính a

+) Khối lượng CuO 

+) Khối lượng \(F{e_3}{O_4}\) 

+) \({n_{CuO}}\)

+) \({n_{F{e_3}{O_4}}} \)

+) Phương trình hóa học của phản ứng:

\(CuO\,\,\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,{H_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow Cu\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,{H_2}O\)

+) Tính khối lượng Cu: 

Phương trình hóa học của phản ứng:

\(F{e_3}{O_4}\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,4{H_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 3Fe\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,4{H_2}O\)

+) Tính khối lượng Fe: 

Lời giải chi tiết

Gọi a là khối lượng của CuO

Tính khối lượng của hỗn hợp theo a:

a + a +15,2 = 31,2

Tính a: ta có a=8.

Khối lượng CuO là 8g

Khối lượng \(F{e_3}{O_4}\) là 23,2g.

\({n_{CuO}} = {8 \over {80}} = 0,1(mol\)

\({n_{F{e_3}{O_4}}} = {{23,2} \over {232}} = 0,1(mol)\)

Phương trình hóa học của phản ứng:

\(CuO\,\,\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,{H_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow Cu\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,{H_2}O\)

0,1 mol                               0,1 mol 

Tính khối lượng Cu: \({m_{Cu}} = 0,1 \times 64 = 6,4(g)\)

Phương trình hóa học của phản ứng:

\(F{e_3}{O_4}\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,4{H_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 3Fe\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,4{H_2}O\)

1 mol                                   3 mol 

0,1 mol                               0,3 mol 

Tính khối lượng Fe: \({m_{Fe}} = 0,3 \times 56 = 16,8(g)\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 38: Bài luyện tập 7

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10 năm học 2021-2022, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài