Bài 2: Chất

Bình chọn:
4.6 trên 135 phiếu
Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 7 Vở bài tập hoá 8 Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 7 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 7 VBT hoá 8. a) Nêu thí dụ về hai vật thể tự nhiên, hai vật thể nhân tạo.

Xem chi tiết
Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 7 Vở bài tập hoá 8 Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 7 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 7 VBT hoá 8. Hãy kể tên ba vật thể được làm bằng:....

Xem chi tiết
Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 7 Vở bài tập hoá 8 Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 7 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 7 VBT hoá 8. Hãy chỉ ra đâu là vật thể, là chất (những từ in nghiêng) trong những câu sau :...

Xem chi tiết
Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 8 Vở bài tập hoá 8 Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 8 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 8 VBT hoá 8.

Xem chi tiết
Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 8 Vở bài tập hoá 8 Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 8 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 8 VBT hoá 8. Chép vào vở những câu cho sau đây với đầy đủ các từ hay cụm từ thích hợp:....

Xem chi tiết
Câu 6 phần bài tập học theo SGK – Trang 8 Vở bài tập hoá 8 Câu 6 phần bài tập học theo SGK – Trang 8 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 6 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 8 VBT hoá 8. Cho biết khí cacbon đioxit (còn gọi là cacbonic) là chất có thể làm đục nước vôi trong....

Xem chi tiết
Câu 7 phần bài tập học theo SGK – Trang 8 Vở bài tập hoá 8 Câu 7 phần bài tập học theo SGK – Trang 8 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 7 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 8 VBT hoá 8. a) Hãy kể hai tính chất giống nhau và hai tính chất khác nhau giữa nước khoáng và nước cất. ...

Xem chi tiết
Câu 8 phần bài tập học theo SGK – Trang 8 Vở bài tập hoá 8 Câu 8 phần bài tập học theo SGK – Trang 8 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 8 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 8 VBT hoá 8. Khí nitơ và khí oxi là hai thành phần chính của không khí....

Xem chi tiết
Câu 2.1; 2.2  phần bài tập trong sách bài tập – Trang 9 Vở bài tập hoá 8 Câu 2.1; 2.2 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 9 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 2.1; 2.2 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 9 VBT hoá 8. Chép vào vở bài tập các câu sau đây với đầy đủ các cụm từ thích hợp :Các vật thể .......

Xem chi tiết
Câu 2.7; 2.8   phần bài tập trong sách bài tập – Trang 9 Vở bài tập hoá 8 Câu 2.7; 2.8 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 9 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 2.7; 2.8 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 9 VBT hoá 8. Chỉ có nước tinh khiết mới có tonc = 0oC, tos = 100oC , D= 1g/cm3....

Xem chi tiết


Gửi bài