Bài 43: Pha chế dung dịch

Bình chọn:
4.4 trên 62 phiếu
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 161

Giải trang 161 VBT hoá 8 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 43

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 162 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 162 VBT hoá 8. Làm bay hơi 60 g nước từ dung dịch có nồng độ 15% được dung dịch mới có nồng độ 18%.....

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 162 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 162 VBT hoá 8.

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 162 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 162 VBT hoá 8. Cân lấy 10,6 g Na2CO3 cho vào cốc chia độ có dung tích 500 ml. Rót từ từ ...

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 162 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 162 VBT hoá 8. Hãy điền những giá trị chưa biết bào những ô trống trong bảng bằng cách thực hiện các tính toán theo mỗi cột:...

Xem lời giải

Câu 5* phần bài tập học theo SGK – Trang 163 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 5* phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 163 VBT hoá 8. Tìm độ tan của một muối trong nước bằng phương pháp thực nghiệm người ta có được những kết quả sau: - Nhiệt độ của dung dịch muỗi bão hòa là 200C....

Xem lời giải

Câu 43-1, 43-2, 43-3 phần bài tập tham khảo – Trang 163 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 43-1, 43-2, 43-3 phần bài tập tham khảo – Trang 163 VBT hoá 8. Từ 100 g dung dịch NaCl 10% muốn pha chế thành dung dịch NaCl 5% thì cần phải thêm lượng nước là:...

Xem lời giải