Câu 43-1, 43-2, 43-3 phần bài tập tham khảo – Trang 163 Vở bài tập hoá 8

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải câu 43-1, 43-2, 43-3 phần bài tập tham khảo – Trang 163 VBT hoá 8. Từ 100 g dung dịch NaCl 10% muốn pha chế thành dung dịch NaCl 5% thì cần phải thêm lượng nước là:...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

43-1

Từ 100 g dung dịch NaCl 10% muốn pha chế thành dung dịch NaCl 5% thì cần phải thêm lượng nước là:

A. 100g   B. 90g    C. 200g    D. 5g

Phương pháp:

+) Tìm khối lượng mct NaCl

+) Tính khối lượng dung dịch 2 (dung dịch sau pha chế)

+) Khối lượng nước = khối lượng dung dịch sau - khối lượng dung dịch trước

Lời giải:

\(\begin{array}{l}{m_{ct}} = \dfrac{{{m_{{\rm{dd}}1}}.C\% }}{{100}} = \dfrac{{100.10}}{{100}} = 10gam\\{m_{{\rm{dd}}2}} = \dfrac{{{m_{ct}}.100}}{{C\% }} = \dfrac{{10.100}}{5} = 200gam\\{m_{{H_2}O}} = {m_{{\rm{dd}}2}} - {m_{{\rm{dd}}1}} = 200 - 100 = 100gam\end{array}\)

Đáp án A

43-2

Thêm 5,85g NaCl vào 1 lít dung dịch NaCl 0,5M sẽ được dung dịch có nồng độ gần bằng:

A. 1,5M  B. 1M   C. 0,6M   D. 0,1M

Phương pháp:

+) Tính số mol NaCl thêm vào

+) Tính tổng số mol NaCl

+) Áp dung công thức CM = n: V

Lời giải:

nNaCl thêm vào = 5,85: 58,5 = 0,1 mol

nNaCl ban đầu = 1. 0,5 = 0,5 mol

Tổng số mol NaCl = 0,1+ 0,5 = 0,6 mol

Nồng độ dung dịch sau khi thêm là: CM = n : V = 0,6: 1 = 0,6 M

Đáp án C

43-3

Một người tiến hành pha một dung dịch như sau:

Cân lấy 16 gam CuSO4 khan cho vào cốc thủy tinh, sau đó đổ nước từ từ vào cốc cho tới vạch 200ml. Khuấy nhẹ dung dịch để chất rắn tan hết. Dung dịch thu được có nồng độ là:

A. 8%   B. 0,5M   C. 0,1M   D. 8M

Phương pháp:

Tính số mol CuSO4

Áp dụng công thức tính nồng độ mol dung dịch CM =n:V

Lời giải:

nCuSO4 = 16: 160 = 0,1 mol

Áp dụng công thức CM = n: V = 0,1: 0,2 = 0,5M

Đáp án  B

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 8 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 43: Pha chế dung dịch

>>Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay