Câu 43-1, 43-2, 43-3 phần bài tập tham khảo – Trang 163 Vở bài tập hoá 8


Giải câu 43-1, 43-2, 43-3 phần bài tập tham khảo – Trang 163 VBT hoá 8. Từ 100 g dung dịch NaCl 10% muốn pha chế thành dung dịch NaCl 5% thì cần phải thêm lượng nước là:...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

43-1

Từ 100 g dung dịch NaCl 10% muốn pha chế thành dung dịch NaCl 5% thì cần phải thêm lượng nước là:

A. 100g   B. 90g    C. 200g    D. 5g

Phương pháp giải:

+) Tìm khối lượng mct NaCl

+) Tính khối lượng dung dịch 2 (dung dịch sau pha chế)

+) Khối lượng nước = khối lượng dung dịch sau - khối lượng dung dịch trước

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}{m_{ct}} = \dfrac{{{m_{{\rm{dd}}1}}.C\% }}{{100}} = \dfrac{{100.10}}{{100}} = 10gam\\{m_{{\rm{dd}}2}} = \dfrac{{{m_{ct}}.100}}{{C\% }} = \dfrac{{10.100}}{5} = 200gam\\{m_{{H_2}O}} = {m_{{\rm{dd}}2}} - {m_{{\rm{dd}}1}} = 200 - 100 = 100gam\end{array}\)

Đáp án A

Quảng cáo
decumar

43-2

Thêm 5,85g NaCl vào 1 lít dung dịch NaCl 0,5M sẽ được dung dịch có nồng độ gần bằng:

A. 1,5M  B. 1M   C. 0,6M   D. 0,1M

Phương pháp giải:

+) Tính số mol NaCl thêm vào

+) Tính tổng số mol NaCl

+) Áp dung công thức CM = n: V

Lời giải chi tiết:

nNaCl thêm vào = 5,85: 58,5 = 0,1 mol

nNaCl ban đầu = 1. 0,5 = 0,5 mol

Tổng số mol NaCl = 0,1+ 0,5 = 0,6 mol

Nồng độ dung dịch sau khi thêm là: CM = n : V = 0,6: 1 = 0,6 M

Đáp án C

43-3

Một người tiến hành pha một dung dịch như sau:

Cân lấy 16 gam CuSO4 khan cho vào cốc thủy tinh, sau đó đổ nước từ từ vào cốc cho tới vạch 200ml. Khuấy nhẹ dung dịch để chất rắn tan hết. Dung dịch thu được có nồng độ là:

A. 8%   B. 0,5M   C. 0,1M   D. 8M

Phương pháp giải:

Tính số mol CuSO4

Áp dụng công thức tính nồng độ mol dung dịch CM =n:V

Lời giải chi tiết:

nCuSO4 = 16: 160 = 0,1 mol

Áp dụng công thức CM = n: V = 0,1: 0,2 = 0,5M

Đáp án  B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.