Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 162 Vở bài tập hoá 8


Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 162 VBT hoá 8. Hãy điền những giá trị chưa biết bào những ô trống trong bảng bằng cách thực hiện các tính toán theo mỗi cột:...

Đề bài

Hãy điền những giá trị chưa biết bào những ô trống trong bảng bằng cách thực hiện các tính toán theo mỗi cột:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng các công thức:

+ mdd = mct + mH2O 

+ \(V = \dfrac{m}{D}\)

+ \(C\%  = \dfrac{{{m_{ct}}}}{{{m_{dd}}}}.100\%\)

+ \({C_M} = \dfrac{n}{V}\)

Lời giải chi tiết

Dung dịch NaCl

+ mdd = 30 + 170 = 200 gam

+ \(V = \dfrac{m}{D} = \dfrac{{200}}{{1,1}} \approx 182\,\,ml = 0,182\,\,\)lít

+ \(C\%  = \dfrac{{{m_{ct}}}}{{{m_{dd}}}}.100\%  = 15\% \)

+ \({n_{NaCl}} = \dfrac{{30}}{{58,5}} = 0,51\,\,mol\)

+ \({C_M} = \dfrac{n}{V} = \dfrac{{0,51}}{{0,182}} = 2,8M\)

Dung dịch Ca(OH)2

+ mdd = V.D = 200 gam

+ \({m_{{H_2}O}} = {m_{dd}} - {m_{ct}} = 199,85\)gam

+ \(C\%  = \dfrac{{{m_{ct}}}}{{{m_{dd}}}}.100\%  = 0,074\% \)

+ \({n_{Ca{{(OH)}_2}}} = \dfrac{{0,148}}{{74}} = 0,002\,\,mol\)

+ Đổi V = 200 ml = 0,2 lít

\({C_M} = \dfrac{n}{V} = 0,01M\)

Dung dịch BaCl2

+ mdd = mct . C% = 30 gam

+ \({m_{{H_2}O}} = 120\,\,gam\)

+ \({V_{dd}} = \dfrac{m}{D} = 125\,\,ml = 0,125\) lít

+ \({n_{BaC{l_2}}} = \dfrac{{30}}{{208}} = 0,144\,\,mol\)

+ \({C_M} = \dfrac{n}{V} = 1,152M\)

Dung dịch KOH

+ nKOH = CM . V = 2,5.0,3 = 0,75 mol

+ mct = 56.0,75 = 42 gam

+ mdd = V.D = 300.1,04 = 312 gam

+ \({m_{{H_2}O}} = 312 - 42 = 270\,\,gam\)

+ \(C\%  = \dfrac{{{m_{ct}}}}{{{m_{dd}}}}.100\%  = 13,46\% \)

Dung dịch CuSO4

+ \({m_{dd}} = \dfrac{{{m_{ct}}}}{{C\% }}.100\%  = 20\,\,gam\)

+ \({m_{{H_2}O}} = 17\,\,gam\)

+ \({V_{dd}} = \dfrac{m}{D} = 17,39\,\,ml = 0,01739\)lít

+ \({n_{CuS{O_4}}} = \dfrac{3}{{160}} = 0,01875\,\,mol\)

+ \({C_M} = \dfrac{n}{V} = \dfrac{{0,01875}}{{0,01739}} = 1,078M\)

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3 bước: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.