Bài 33: Điều chế hidro - Phản ứng thế

Bình chọn:
4.8 trên 120 phiếu
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 122.

Giải trang 122 VBT hoá 8 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 33

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 123 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 123 VBT hoá 8. Những phản ứng hóa học nào dưới đây có thể dùng để điều chế hiđro trong phòng thí nghiệm?

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 123 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 123 VBT hoá 8.Lập phương trình hóa học của phản ứng sau đây và cho biết chúng thuộc loại phản ứng hóa học nào? a. Mg + O2 → MgO...

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 123 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 123 VBT hoá 8. Khi thu khí oxi vào ống nghiệm bằng cách đẩy không khí, phải để vị trí ống nghiệm ....

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 123 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 123 VBT hoá 8. Trong phòng thí nghiệm có các kim loại kẽm và sắt, dung dịch axit clohiđric HCl và axit sunfuric H2SO4 loãng:...

Xem lời giải

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 123 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 123 VBT hoá 8. Cho 22,4 g sắt tác dụng với dung dịch loãng có chứa 24,5 g axit sunfuric....

Xem lời giải

Câu 33.1, 33.5* phần bài tập trong sách bài tập – Trang 124 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 33.1, 33.5* phần bài tập trong sách bài tập – Trang 124 VBT hoá 8. Trong phòng thí nghiệm có các kim loại kẽm và magie, các dung dịch axit sunfuric loãng H2SO4 và axit clohiđric HCl....

Xem lời giải

Câu 33.11 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 125 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 33.11 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 125 VBT hoá 8. Điện phân hoàn toàn 2 lít nước ở trạng thái lỏng (biết khối lượng riêng D của nước là 1 kg/lít)...

Xem lời giải

Câu 33.12 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 125 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 33.12 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 125 VBT hoá 8. So sánh thể tích khí hiđro (đktc) thu được trong mỗi trường hợp sau : a) 0,1 mol Zn tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư.....

Xem lời giải