Bài 24: Tính chất của oxi

Bình chọn:
4.6 trên 78 phiếu
Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 90 Vở bài tập hoá 8 Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 90 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 90 VBT hoá 8. Dùng từ hoặc cụm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau :....

Xem chi tiết

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 90 Vở bài tập hoá 8 Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 90 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 90 VBT hoá 8. Nêu các thí dụ chứng minh rằng oxi là đơn chất rất hoạt động (đặc biệt ở nhiệt độ cao).

Xem chi tiết

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 90 Vở bài tập hoá 8 Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 90 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 90 VBT hoá 8. Butan có công thức C4H10 khi cháy tạo ra khí cacbonic và hơi nước, đồng thời tỏa....

Xem chi tiết

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 90 Vở bài tập hoá 8 Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 90 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 90 VBT hoá 8. Đốt cháy 12,4g photpho trong bình chứa 17g khí oxi tạo thành điphotpho pentaoxit P2O5 (là chất rắn, màu trắng)....

Xem chi tiết

Câu 5* phần bài tập học theo SGK – Trang 91 Vở bài tập hoá 8 Câu 5* phần bài tập học theo SGK – Trang 91 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 5* phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 91 VBT hoá 8. Đốt cháy hoàn toàn 24 kg than đá có chứa 0,5% tạp chất của lưu huỳnh...

Xem chi tiết

Câu 6 phần bài tập học theo SGK – Trang 91 Vở bài tập hoá 8 Câu 6 phần bài tập học theo SGK – Trang 91 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 6 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 91 VBT hoá 8. Giải thích tại sao : a. Khi nhốt một con dế mèn (hoặc một con châu chấu) vào một....

Xem chi tiết

Câu 24.6, 24.10  phần bài tập trong sách bài tập – Trang 91 Vở bài tập hoá 8 Câu 24.6, 24.10 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 91 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 24.6, 24.10 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 91 VBT hoá 8. Có những chất sau : O2, Mg, P, Al, Fe....

Xem chi tiết

Câu 24-1  phần bài tập tham khảo – Trang 91 Vở bài tập hoá 8 Câu 24-1 phần bài tập tham khảo – Trang 91 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 24-1 phần bài tập tham khảo – Trang 91 VBT hoá 8. Nhôm cháy trong oxi tạo ra nhôm oxit Al2O3. Khi đốt cháy 54 gam nhôm trong oxi dư thì tạo ra số mol Al2O3 là:

Xem chi tiếtHỏi bài