Bài 8: Bài luyện tập 1

Bình chọn:
4.7 trên 111 phiếu
Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 24 Vở bài tập hoá 8 Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 24 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 24 VBT hoá 8. a) Hãy chỉ ra từ nào (những từ in nghiêng) chỉ vật thể tự nhiên....

Xem chi tiết

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 24 Vở bài tập hoá 8 Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 24 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 24 VBT hoá 8. Cho biết hình bên là sơ đồ nguyên tử magie....

Xem chi tiết

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 24 Vở bài tập hoá 8 Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 24 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 24 VBT hoá 8. Một hợp chất có phân tử gồm 2 nguyên tử nguyên tố X liên kết với 1 nguyên tử O...

Xem chi tiết

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 25 Vở bài tập hoá 8 Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 25 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 25 VBT hoá 8. Chép các câu sau đây với đầy đủ các cụm từ thích hợp: a) Những chất tạo nên từ hai… trở lên được gọi là…..

Xem chi tiết

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 25 Vở bài tập hoá 8 Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 25 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 25 VBT hoá 8. Khẳng định sau gồm 2 ý : "Nước cất là một hợp chất, vì nước cất sôi đúng 1000C"....

Xem chi tiết

Câu 8.1, 8.2   phần bài tập trong sách bài tập – Trang 26 Vở bài tập hoá 8 Câu 8.1, 8.2 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 26 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 8.1, 8.2 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 26 VBT hoá 8. Cho biết sơ đồ nguyên tử một số nguyên tố như sau :....

Xem chi tiết

Câu 8.4, 8.6   phần bài tập trong sách bài tập – Trang 27 Vở bài tập hoá 8 Câu 8.4, 8.6 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 27 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 8.4, 8.6 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 27 VBT hoá 8. Hình bên là mô hình cùng sơ đồ phân tử khí amoniac (a) và khí sunfurơ (b)....

Xem chi tiếtHỏi bài