Bài 21: Tính theo công thức hóa học

Bình chọn:
4.3 trên 45 phiếu
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 72.

Giải trang 72 VBT hoá 8 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 21

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 73 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 73 VBT hoá 8. Tìm thành phần phần trăm (theo khối lượng) các nguyên tố hóa học có trong những hợp chất sau: a) CO và CO2; ...

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 73 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 73 VBT hoá 8. Hãy tìm công thức hóa học của những hợp chất có thành phần các nguyên tố như sau : a) Hợp chất A có khối lượng mol phân tử là 58,5 g/mol.....

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 74 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 74 VBT hoá 8. Công thức hóa học của đường là C12H22O11....

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 74 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 74 VBT hoá 8. Một loại đồng oxit màu đen có khối lượng mol phân tử là 80 g/mol....

Xem lời giải

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 74 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 74 VBT hoá 8. Hãy tìm công thức hóa học của khí A. Biết rằng : - Khí A nặng hơn khí hiđro là 17 lần.....

Xem lời giải

Câu 21.4, 21.7 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 74 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 21.4, 21.7 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 74 VBT hoá 8. Một hợp chất khí có thành phần phần trăm theo khối lượng là 82,35% N và 17,65% H. Em hãy cho biết:....

Xem lời giải

Câu 21-1, 21-2 phần bài tập tham khảo – Trang 75 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 21-1, 21-2 phần bài tập tham khảo – Trang 75 VBT hoá 8. Thành phần khối lượng của hiđro trong nước là:....

Xem lời giải

Câu 21-3, 21-4 phần bài tập tham khảo – Trang 76 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 21-3, 21-4 phần bài tập tham khảo – Trang 76 VBT hoá 8. Một hợp chất có thành phần (về khối lượng) của các nguyên tố: 75% C, 25%H. Công thức của hợp chất đó là:....

Xem lời giải

Câu 21-5 phần bài tập tham khảo – Trang 76 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 21-5 phần bài tập tham khảo – Trang 76 VBT hoá 8. Đốt nóng hợp hợp bột magie và lưu huỳnh, thu được hợp chất là magie sunfua.....

Xem lời giải